Spółki zarejestrowane w Delaware mają szereg preferencji podatkowych. Jeśli spółka zarejestrowana w Delaware działa poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zwolniona jest całkowicie z podatku dochodowego czy też podatku od zysku. Płaci wyłącznie roczną opłatę (zwaną często podatkiem ryczałtowym, choć formalnie nie jest to podatek) w wysokości 300 dolarów. Ponadto, spółka taka nie jest podatnikiem VAT –…

Na potrzeby kalkulacji, przyjmijmy do porównania spółkę LLC z Delaware w USA i polską spółkę z o.o. Przyjmijmy też, że polska spółka z o.o. i LLC wypracowuje miesięczny zysk z działalności operacyjnej 5.000,00 złotych miesięcznie (60.000,00 złotych rocznie) – czyli niewielki. Dla potrzeb rozliczeń kurs dolara przyjęto z dnia pisania opracowania: 1 USD = 3,15…