Dane osobowe w przypadku aplikacji

Zakres niezbędnych danych osobowych dla 39 popularnych typów aplikacji mobilnych, takich jak komunikatory, zakupy online itp. oraz wymagania aplikacji odmawiają użytkownikom korzystania z ich podstawowych usług funkcjonalnych, w momencie gdy użytkownicy nie zgadzają się na przekazywanie istotnych danych osobowych.

Problem gromadzenia informacji wykraczających poza zakres aplikacji jest bardzo wyraźny.

Zrozumiałe jest, że wraz z szybkim rozwojem mobilnego internetu różne aplikacje są szybko popularyzowane i często użytkowane, oraz odegrały ważną rolę w promowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego oraz służyły ogólnej poprawie jakości życia ludzi. Ale jednocześnie problem zbierania przez aplikacje danych osobowych użytkowników poza niezbędnym zakresem, jest bardzo wyraźny. W szczególności duża liczba aplikacji żąda autoryzacji danych osobowych za pośrednictwem powiązanych usług funkcjonalnych. Jeśli użytkownik odmówi autoryzacji, podstawowych usług funkcjonalnych aplikacji nie można używać, lub autoryzacja użytkownika jest wymuszana w ukryciu. Ogłoszenie regulaminu ma na celu rozwiązanie problemu gromadzenia danych osobowych przez aplikacje poza zakresem niezbędnych zapotrzebowań, uregulowanie czynności związanych z gromadzeniem danych osobowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych obywateli.

Aplikacje działające na mobilnych terminalach inteligentnych, które zbierają dane osobowe użytkowników, muszą być zgodne z tymi regulacjami. Przepisy wskazują, że aplikacje obejmują ustawienia wstępne terminala mobilnego, pobieranie i instalowanie oprogramowania aplikacji i są opracowywane w oparciu o interfejs otwartej platformy oprogramowania aplikacji. Z przepisów jasno wynika również, że niezbędne dane osobowe odnoszą się do danych osobowych koniecznych do zapewnienia normalnego działania podstawowych usług funkcjonalnych aplikacji. Bez tych informacji podstawowe usługi funkcjonalne nie mogą być realizowane przez aplikację. W szczególności odnosi się do danych osobowych użytkowników po stronie konsumenta, z wyłączeniem danych osobowych użytkowników po stronie usługodawcy.
Zgłoś wykryte naruszenia.

Przepisy precyzują zakres danych osobowych niezbędnych w 39 popularnych typach aplikacji mobilnych. Wśród nich podstawową usługą funkcjonalną nawigacji na mapie jest „określanie lokalizacji użytkownika”, a niezbędne dane osobowe to informacje o lokalizacji, miejscu wyjazdu i miejscu przyjazdu. Podstawową usługą komunikacyjną jest „dostarczanie wiadomości tekstowych, obrazkowych, głosowych, wideo i innych sieciowych usług komunikatorów.” Niezbędne informacje osobiste obejmują numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika, numer konta, listę kont kontaktowych komunikatora. Podstawową funkcjonalną usługą zakupów online jest „zakup towarów”. Niezbędne dane osobowe obejmują numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika, imię i nazwisko odbiorcy, adres oraz kwotę płatności.

Podaje się, że przepisy wejdą w życie 1 maja 2021 r. Każda organizacja lub osoba, która odkryje naruszenia przepisów, może zgłosić się do odpowiednich działów. Zakres niezbędnych danych osobowych dla 39 typów aplikacji:


Może cię także zainteresować:


Nawigacja

 • Informacje o lokalizacji, miejsce wyjazdu, miejsce przyjazdu.

Rekrutacja do pracy

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • CV dostarczone przez kandydata do pracy.

Wiadomości błyskawiczne

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Informacje o koncie: konto, lista kont kontaktów komunikatorów.

Aplikacje randkowe

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Płeć, wiek i stan cywilny.

Serwis hotelowy

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe gościa, godzina zameldowania i wymeldowania oraz nazwa hotelu.

Pożyczki przez Internet

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Nazwa pożyczkobiorcy, rodzaj i numer certyfikatu, okres ważności certyfikatu, numer karty bankowej.

Wynajem i sprzedaż mieszkań

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Podstawowe informacje o mieszkaniu: adres mieszkania, powierzchnia / typ domu, przewidywana cena lub czynsz.

Płatność online

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Nazwa zarejestrowanego użytkownika, typ i numer certyfikatu, okres ważności certyfikatu, numer karty bankowej.

Bilety wstępu

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Liczba występów i liczba miejsc (jeśli są);
 • Informacje dotyczące płatności, takie jak czas płatności, kwota płatności i kanał płatności.

Jedzenie na wynos i z dostawą pod wskazany adres

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Nazwisko, adres i numer telefonu odbiorcy;
 • Informacje dotyczące płatności, takie jak czas płatności, kwota płatności i kanał płatności.

Internetowe zamawianie biletów lotniczych i przejazdów typu taxi

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Miejsce odlotu, miejsce przylotu, informacje o lokalizacji i miejsce pobytu pasażerów;
 • Informacje dotyczące płatności, takie jak czas płatności, kwota płatności, kanał płatności itp. (Usługa rezerwacji
  samochodów w wypożyczalniach przez Internet).

Handel używanymi samochodami

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Nazwa nabywcy, typ i numer certyfikatu;
 • Nazwa sprzedawcy, typ i numer certyfikatu, numer prawa jazdy oraz numer identyfikacyjny pojazdu.

Rejestracja do wizyty lekarskiej

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko pacjenta, rodzaj i numer zaświadczenia oraz szpital i oddział
  wizyty;
 • Podczas konsultacji należy podać opis stanu.

Usługi turystyczne

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Miejsce docelowe i czas podróży podróżnego;
 • Imię i nazwisko podróżnego, typ i numer certyfikatu oraz informacje kontaktowe.

Zakupy online

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Nazwę (nazwę), adres i numer telefonu odbiorcy;
 • Informacje dotyczące płatności, takie jak czas płatności, kwota płatności i kanał płatności.

Zarządzanie inwestycjami i finansami

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Imię i nazwisko użytkownika zarządzania inwestycjami i finansami, typ i numer certyfikatu, okres ważności
  certyfikatu oraz kserokopia certyfikatu;
 • Numer rachunku funduszu, numer karty bankowej lub numer rachunku płatniczego użytkowników inwestycji i
  zarządzania majątkiem.

Usługi kurierskie

 • Informacje dotyczące tożsamości, takie jak nazwa nadawcy, typ i numer certyfikatu;
 • Adres i numer telefonu nadawcy;
 • Imię i nazwisko (nazwa) odbiorcy, adres i numer telefonu;
 • Nazwa, rodzaj i ilość elementów, które mają być dostarczone.

Bankowość mobilna

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Nazwa użytkownika, rodzaj i numer certyfikatu, okres ważności certyfikatu, kserokopia certyfikatu, numer karty
  bankowej, numer telefonu komórkowego zastrzeżony przez bank;
 • Przy przelewie środków należy podać imię i nazwisko odbiorcy, numer karty bankowej oraz informacje o koncie
  bankowym.

Serwis wypożyczania samochodów i innych pojazdów

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Rodzaj certyfikatu i numer użytkownika korzystającego z usługi wspólnego samochodu lub wypożyczalni
  samochodów oraz informacje dotyczące prawa jazdy;
 • Informacje dotyczące płatności, takie jak czas płatności, kwota płatności, kanał płatności itp .;
 • Informacje o lokalizacji użytkowników korzystających z pojazdów współdzielonych i usług car-sharingu.

Bilety na transport

 • Numer telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika;
 • Nazwisko pasażera, typ i numer certyfikatu oraz typ pasażera. Typy pasażerów zwykle obejmują dzieci, dorosłych,
  studentów itp .;
 • Miejsce odjazdu pasażera, cel podróży, czas odjazdu, numer pociągu / numer statku / numer lotu, typ miejsca /
  klasa klasy, numer miejsca (jeśli istnieje), numer tablicy rejestracyjnej i kolor tablicy rejestracyjnej (usługa ETC);
 • Informacje dotyczące płatności, takie jak czas płatności, kwota płatności i kanał płatności.

Dodatkowo stwierdza się, że 6 typów aplikacji wymaga tylko numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego użytkownika, a są to aplikacje typu: fora internetowe gra online, nauka i edukacja, życie lokalne, dysk w chmurze, skrzynki pocztowe, spotkanie zdalne.

13 typów aplikacji może korzystać z podstawowych usług funkcjonalnych bez danych osobowych: Zdrowie kobiet, webcast, audio i wideo online, krótkie wideo, wiadomości i informacje, sport i fitness, przeglądarki, metody wprowadzania, zarządzanie bezpieczeństwem, e-booki, upiększanie, sklepy z aplikacjami i zajęcia z praktycznymi radami.