Dostępność nazwy dla firmy w Delaware

Jak sprawdzić dostępność nazwy firmy z Delaware? Firmy rejestrowane w Delaware muszą mieć niepowtarzalną nazwę. Nazwa spółki nie może zawierać słów: Assurance, Banc, Bancorporation, Bank, Banque, Bond, Casualty, College, Fidelity, Guaranty, Health Plan, HMO, Indemnity, Insurance, Re, Reassurance, Risk, Risk Retention, Surety, Surplus Lines, Trust, Trustee, Underwriter, Univeristy. Nazwa powinna być zapisana łacińskim alfabetem bez polskich znaków.

Aby sprawdzić dostępność nazwy dla nowej firmy w Delaware należy wejść na stronę Departamentu Stanu Delaware: Division of Corporations.

  1. W pierwszym kroku należy zapoznać się z disclaimer i zaznaczyć „I have read and understand the disclaimer”.
  2. W polu „Entity Kind” wybrać należy rodzaj spółki. W tym wypadku „Limited Liability Company (LLC) z rozwijanego menu.
  3. W polu „Entity Ending” wybrać należy zakończenie nazwy (przyrostek sufiks) z rozwijanego menu między „Limited Liability Company”, „L.L.C.” a „LLC”. Tego zakończenia będzie się już zawsze używać po nazwie spółki. Nie można ich stosować naprzemiennie tak jak jest to w polskim prawie spółek.
  4. W polu „Enter Entity Name” wpisujemy proponowaną nazwę spółki. W polu tym nie wpisujemy wybranego uprzednio zakończenia, wyłącznie nazwę spółki.
  5. Wybieramy przycisk „Search”

Gdy wynik wyszukiwania pokaże „Name Available” oznaza to, że wybrana nazwa jest dostępna. Można w kolejnym kroku zarezerwować ją za kwotę USD 75,00 płatne do Departamentu Stanu lub też zrezygnować z rezerwacji nazwy.