Korzyści z założenia spółki w Delaware

W stanie Delaware zarejestrowanych jest ponad 850 tysięcy spółek, w tym ponad połowa amerykańskich spółek giełdowych oraz 63% spółek z listy Fortune 500, co roku udostępnianej przez magazyn Fortune. W Delaware jest kilka dostępnych formuł działalności największym zainteresowaniem cieszy się spółka typu LLC (Limited Liability Company).

Cechy spółki LLC w Delaware:

 • Zawiera ograniczenie odpowiedzialności osobistej członków spółki, charakterystyczne dla spółek kapitałowych z transparentnością podatkową, charakterystyczną dla spółek osobowych.
 • Spółka typu LLC stanowi połączenie najlepszych cech spółek kapitałowych i osobowych. Posiada osobowość prawną niezależną od jej właścicieli i menagerów. Nie są oni osobiście odpowiedzialni za długi i zobowiązania spółki, podobnie jak spółka kapitałowa.
 • Może nie płacić własnego podatku dochodowego. Jej dochody są przydzielane bezpośrednio wspólnikom, przez co unika się podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółek, podobnie jak w spółkach osobowych, opłacalniej niż w klasycznych spółkach kapitałowych gdzie dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz drugim podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend.
 • Nie płaci żadnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych w przypadku gdy spółka LLC uzyskuje dochody wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a wspólnicy spółki nie są rezydentami USA dla celów podatkowych,
 • Mocna ochrona przed odpowiedzialnością za roszczenia jej wierzycieli. Rezydenci USA rejestrują spółki LLC do uzyskania pewnych korzyści podatkowych, a szczególnie tej, jak i wszyscy jej członkowie.

Korzyści związane z wykorzystaniem spółki LLC z Delaware:

 • Wysoka poufność;
 • po złożeniu dokumentów rejestracyjnych anonimowo, prawo Delaware chroni tożsamość i informacje na temat właściciela przedsiębiorstwa
 • nie wymaga publicznego ujawnienia imion i adresów członków i dyrektorów spółki z o.o. (udziałowców i zarządu)
 • postępowanie sądowe i egzekucyjne to jedyne dwie okoliczności mogące uzasadnić ujawnienie informacji o spółce
 • Struktura spółki z siedzibą w Delaware jest bardzo elastyczna oraz oferuje liczne korzyści podatkowe.
 • Dzięki użyciu spółki typu LLC, osoby spoza Stanów Zjednoczonych, nie będące rezydentami, mogą w sposób prawny uniknąć amerykańskich podatków federalnych z tytułu przychodów osiągniętych w trakcie działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium USA.
 • Stan Delaware nie nakłada żadnych innych podatków na spółki, które są w nim rejestrowane, a które nie prowadzą działalności gospodarczej na jego terytorium. Spółki niebędące rezydentami uiszczają wyłącznie roczny „podatek ryczałtowy”.

Obowiązki sprawozdawcze LLC:

 • W chwili rejestracji spółka LLC przedkłada Akt Ustanowienia Spółki (Certificate of Formation) w biurze Sekretarza Stanu. Akt ten zawiera nazwę spółki LLC (która musi zawierać słowa „Limited Liability Company” lub skróty „L.L.C.” albo „LLC”) oraz nazwę i adres Przedstawiciela Urzędowego (registered agent) i siedziby spółki LLC w Delaware.
 • Akt Ustanowienia Spółki powinien być sporządzony przez Kancelarię Prawną, zaś Przedstawicielem Urzędowym spółki będzie kancelaria prawna w Delaware.
 • Spółka LLC nie musi składać w urzędach stanowych bądź federalnych żadnych raportów dotyczących jej członków, menadżerów, czy też zarządu.

Jeżeli spółka LLC ma więcej niż jednego członka wymagane jest, by po założeniu spółki wystąpić o nadanie Federalnego Numeru Identyfikacji Podatkowej, a co roku składać zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Service – IRS). Tylko wtedy, gdy spółka nie posiada dochodu z obszaru Stanów Zjednoczonych, zeznanie podatkowe powinno wykazywać, że spółka nie posiada dochodu podlegającego opodatkowaniu w danym roku podatkowym. Za odrębną opłatą, możemy uzyskać numer identyfikacji podatkowej dla spółki LLC oraz przygotować i złożyć roczne zeznanie podatkowe spółki. Jednakże wskazanym rozwiązaniem jest, aby spółka LLC miała tylko jednego członka, nie będącego rezydentem USA, ani nie posiadała dochodu z obszaru Stanów Zjednoczonych – w takiej sytuacji LLC może nie występować o nadanie numeru identyfikacji podatkowej, ani nie prowadzić jakiejkolwiek sprawozdawczości podatkowej.

 • Nie ma przeszkód dla zagranicznych własności oraz zarządu spółki LLC.
 • Członkowie LLC mogą być osobami fizycznymi lub spółkami z dowolnego kraju.
 • Obcokrajowiec może być jedynym członkiem spółki LLC.
 • LLC musi mieć siedzibę i przedstawiciela urzędowego (Registered Agent) w Delaware. Jednakże, nie ma obowiązku fizycznej obecności w Delaware innych organów LLC. Umowa o zarządzanie spółką LLC może być spisana w dowolnym języku i nie podlega wpisowi do akt urzędowych. Dane członków ani dyrektorów spółki LLC nie mogą zostać ukazane w publicznych rejestrach.
 • Akta spółki LLC mogą być przechowywane poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Udziały w spółce LLC posiadane przez osobę fizyczną niebędącą rezydentem Stanów Zjednoczonych podlegają podatkowi spadkowemu. Można go jednak uniknąć, jeżeli udziały są w posiadaniu zagranicznej spółki albo fundacji.

Założona spółka LLC w stanie Delaware może stanowić niezwykle elastyczną dla inwestora formułę prowadzenia działalności. Doskonale sprawdza się ona w roli podmiotu holdingowego, który może inwestować w polskie przedsięwzięcia gospodarcze, ale również stanowi on interesującą formułę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w handlu międzynarodowym, jak i prowadzenia serwisów internetowym.