EIN – jak uzyskać numer, ile to trwa?

Czym jest numer EIN (zwany także FEIN)?

Numer EIN to skrót od Employer Identification Number. Zwany jest także często FEIN czyli skrótowo od Federal Employer Identification Number. EIN jest to dziewięciocyfrowy numer, który nadawany jest tylko i wyłącznie przedsiębiorstwom przez amerykański urząd skarbowy IRS (Internal Revenue Service). Najbardziej zbliżony jest do polskiego numeru NIP, z tym zastrzeżeniem, że w Polsce NIP może mieć także osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej a w USA numer EIN może mieć tylko przedsiębiorstwo i organizacja (fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy) ale nie nadawany jest on osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jak uzyskać numer EIN?

Aby uzyskać numer EIN należy wypełnić odpowiedni formularz (SS-4) i przesłać go do właściwej komórki Internal Revenue Service. Jeśli posiadamy inny numer identyfikacyjny w USA (np. numer Social Security Number) możemy wysłać wniosek online. Jeśli nie posiadamy innego numeru identyfikacyjnego to wniosek wysyłamy faksem. Do tego należy wnieść opłatę urzędową od wniosku (nasi klienci opłatę tą mają wliczoną w cenę usług i nie ponoszą dodatkowo tych kosztów).

Jak długo czeka się na numer EIN?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie IRS, czas oczekiwania na numer EIN wynosi do 5 tygodni (!!!) od wnioskowania drogą papierową. Online uzyskuje się natychmiast. Jako, że większość klientów nie klasyfikuje się do wnioskowania online, muszą się liczyć z czasem oczekiwania aż 5 tygodni. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika jednak, że urząd wydaje dokument potwierdzający nadanie numeru w terminie około 4 tygodni.

Do tego należy jednak doliczyć czas oczekiwania na przesyłkę. Urząd dokument potwierdzający nadanie numeru wysyła pocztą na adres korespondencyjny wskazany we wniosku SS-4. List taki może iść do Polski nawet 2-3 tygodnie.

Czy klienci innych firm mogą uzyskać EIN?

Tak, dla osób, które rejestrowały swoje spółki z innymi podmiotami, które to podmioty nie świadczą usług pomocy w uzyskaniu EIN dla swoich klientów, mamy przewidzianą taką usługę. Koszt to $200 plus opłaty urzędowe. Konieczna jest też zmiana Registered Agent z obecnych na nas. W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt.

Dla naszych klientów, którzy z nami rejestrowali spółki w USA i firmy w Delaware, usługa uzyskania numeru jest darmowa i zwolniona ze wszelkich opłat (w tym opłat urzędowych). Z tego choćby powodu warto wybierać Delaware24 jako swojego sprawdzonego partnera.

Przydatny link:

Strona informacyjna IRS o EIN

Firma w USA w 5 krokach