Opis poszczególnych usług w ramach pakietów rejestracji spółek LLC

Poniżej przedstawiamy Państwu opis poszczególnych usług w ramach pakietów rejestracji spółek LLC w stanie Delaware w USA, aby lepiej wytłumaczyć i zobrazować co oferujemy przy rejestracji spółek w Delaware z największym, najstarszym i najbardziej doświadczonym rejestratorem spółek w Polsce. Przy każdym opisie usług zaznaczono w jakich pakietach dana usługa jest dostępna – brązowym, srebrnym i złotym. Zapraszamy do współpracy, tylko z nami w ramach najniższych cen otrzymują Państwo najwięcej.


Rejestracja spółki LLC w Delaware

W każdym pakiecie znajduje się oczywiście usługa kompleksowej rejestracji spółki LLC. Od przeprowadzenia zebrania organizacyjnego, przygotowania dokumentu o nazwie „Protokół z Posiedzenia Organizacyjnego Spółki LLC (ang. Minutes of Organizational Meeting of LLC)” potwierdzonego notarialnie, potwierdzeń notarialnych, poprzez przygotowanie i złożenie wszelkich niezbędnych dokumentów organizacyjnych do urzędu (Biuro Sekretarza Stanu Delaware, Wydział Korporacji), wydruk dokumentów rejestracyjnych z rejestru, potwierdzenia urzędowe rejestracji spółki, wnioskowanie i otrzymanie niezbędnych certyfikatów, potwierdzeń, apostille jeśli zawarte w pakiecie, skompletowanie dokumentów i wysłanie dokumentów zarejestrowanej spółki do udziałowca.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Wszystkie opłaty urzędowe i koszty

Rejestracja spółki w Delaware wiąże się z ponoszeniem wielu kosztów urzędowych. W ramach każdego pakietu zawiera się komplet wszystkich opłat urzędowych, notarialnych, opłat skarbowych, wyciągów z rejestru, certyfikatów, potwierdzeń, apostille i wszelkich innych kosztów związanych z rejestracją spółki LLC w Delaware. W związku z tym, podczas rejestracji udziałowiec nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów a podane ceny za pakiety są finalne i nie wzrosną w trakcie rejestracji spółki. Jako jedyni podajemy łączne i kompleksowe ceny aby udziałowiec nie musiał dopłacać żadnych kosztów dodatkowych w trakcie rejestracji spółki czy też późniejszego funkcjonowania spółki. Wszystkie te koszty zawarte są już w pakietach.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Adres rejestracyjny dla w Newark

Każda spółka LLC zarejestrowana w stanie Delaware zobowiązana jest do posiadania swojego adresu rejestracyjnego na terenie stanu Delaware. W ramach każdych pakietów zapewniamy taki adres w naszej lokalizacji, mieście Newark w stanie Delaware. Jest to adres rejestracyjny, spółka może mieć jednak inne adresy (korespondencyjny, miejsca prowadzenia działalności i inne) jeśli chce, lecz wspomniany adres rejestracyjny jest obowiązkowy.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Obowiązkowy w Delaware Registered Agent

Podobnie jak w przypadku adresu rejestracyjnego (registered address), który musi być adresem w stanie Delaware, także i w przypadku Agenta Rejestracyjnego (Registered Agent) istnieje obowiązek posiadania lokalnego zarejestrowanego przedstawiciela urzędowego w stanie Delaware. Przedstawiciel ten nazywa się Registered Agent. W każdym pakiecie znajduje się ta obowiązkowa usługa.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Wydruk dokumentów spółki z rejestru

Po zarejestrowaniu spółki przygotowujemy wydruk certyfikatu rejestracji (certificate of formation) i potwierdzamy jego autentyczność i poprawność w Biurze Sekretarza Stanu Delaware, Wydział Korporacji. Sekretarz Stanu potwierdza, że jest to właściwa i poprawna forma certyfikatu rejestracji. W pakiecie złotym i platynowym lub też w innych pakietach na życzenie udziałowca robimy dodatkowo apostille a także możemy uzyskać większą ilość takich potwierdzeń urzędowych (certified copy czyli urzędowa kopia dokumentu).
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Potwierdzenie notarialne dokumentów

Dokumenty zwany Minutes of Organizational Meeting of LLC czyli protokół z posiedzenia organizacyjnego spółki przedstawiany jest notariuszowi, który zatwierdza ten dokument potwierdzając autentyczność wprowadzenia do dokumentu danych. Następnie dokument ten dołączany jest do dokumentacji spółki.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Certificate of formation

Certificate of formation czyli Certyfikat Rejestracji to potwierdzenie rejestracji spółki. Dołączony jest on do każdego pakietu. Potwierdza dane zarejestrowanej spółki zgodnie z prawem stanu Delaware.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Certificate of incumbency

Dokument Certificate of incumbency to dokument, który może być wystawiony w trzech wariantach: z informacją kto jest udziałowcem i managerem danej spółki LLC ze stanu Delaware, z samą informacją kto jest udziałowcem danej spółki LLC ze stanu Delaware i z samą informacją kto jest managerem danej spółki LLC ze stanu Delaware. Dokument ten może zastępować dokumenty rejestracyjne firmy jeśli chcemy je zachować w poufności. Do dokumentu tego w pakiecie platynowym robimy apostille.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Certificate of good standing

Certificate of good standing, to certyfikat urzędowy wystawiony przez Biuro Sekretarza Stanu Delaware, Wydział Korporacji (State of Delaware, Division of Corporations), który potwierdza, że na moment wystawienia certyfikatu (po rejestracji spółki), spółka spełnia wszystkie wymogi i wypełniła wszelkie obowiązki względem urzędu rejestracyjnego i jest w pełni funkcjonalna. Dla naszych klientów, po rejestracji spółki wnioskujemy o ten dokument i uzyskujemy go, aby potwierdzić, że proces rejestracji spółki LLC został w pełni wykonany.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Apostille do certificate of formation

Do certificate of formation w pakiecie złotym i platynowym wykonujemy potwierdzenie poprzez apostille. Apostille to sposób potwierdzenia dokumentów, aby mogły być wykorzystane poza krajem wystawienia dokumentów. W tym przypadku poza USA. Apostille wystawia bądź ambasada bądź też właściwy do tego urząd. W stanie Delaware apostille wykonuje Biuro Sekretarza Stanu Delaware.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Apostille do certificate of incumbency

Podobnie jak w przypadku powyższego punktu, do dokumentu certificate of incumbency wykonujemy potwierdzenie poprzez apostille. Ze względu na to, że certificate of incumbency dostępny jest tylko w pakiecie platynowym tak też apostille do certificate of incumbency dostępny jest wyłącznie w pakiecie platynowym.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Wnioskowanie o numer podatkowy EIN

EIN czyli  Employer Identification Number lub też zwany  Employer ID Number jest to numer podatkowy nadawany przez IRS (Internal Revenue Service) czyli amerykański urząd skarbowy. Jest to odpowiednik polskiego numeru NIP. W imieniu klienta wnioskujemy o nadanie tego numeru za pomocą formularza SS-4 na podstawie dokumentu pełnomocnictwa (third party designee). Po zawnioskowaniu o ten numer, w terminie około 5-8 dni IRS wystawia taki numer dla spółki a następnie wysyła potwierdzenie nadania ww. numeru EIN na adres korespondencyjny udziałowca (na adres w Polsce lub też inny wskazany jako adres korespondencyjny, może być w USA, w Polsce lub gdziekolwiek na świecie).
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Przygotujemy tłumaczenie przysięgłe (przez tłumacza przysięgłego) dokumentów spółki. Przetłumaczone zostaną wszystkie niezbędne dokumenty rejestracyjne spółki z języka angielskiego na język polski. Tłumaczenia takie niezbędne są do banków, do Allegro, do urzędów a także dla wszystkich kontrahentów, którzy nie władają językiem angielskim bądź też których wewnętrzne procedury wymagają dołączenia do oryginałów także tłumaczeń dokumentów kontrahentów zagranicznych.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Rachunek dla spółki w polskim banku

Naszym klientom w pakiecie złotym pomagamy w otwarciu dla spółki rachunku bankowego. Pomagamy w wyborze właściwego banku dostosowanego do oczekiwań klienta, pomagamy także w skomplementowaniu dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku oraz do wymogów i procedur poszczególnych banków. Ponadto, jeśli banki będą potrzebowały dodatkowych dokumentów lub też dodatkowych wyjaśnień to pomożemy. Możemy także całkowicie przejąć na siebie negocjację z bankiem jeśli klient podeśle dane kontaktowe konkretnego doradcy banku zajmującego się otwieraniem rachunku w danym banku.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Przesyłka dokumentów FedExem USA-PL

Dokumenty spółki po rejestracji wysyłane są z naszego biura w Newark, Delaware, USA do Polski lub też w inne dowolne miejsce na świecie za pomocą przesyłek kurierskich FedEx Priority Box. Taka forma przesyłki gwarantuje szybkość dostawy i bezpieczeństwo dokumentów. Przesyłka idzie z USA do Polski ok. 4-5 dni roboczych. W okresach świąt bożego narodzenia notuje się wydłużenie tego terminu dostarczenia o około 2 dni co też trzeba mieć na uwadze planując start funkcjonowania spółki LLC a na czas przesyłki i terminy dostarczenia nie mamy już niestety wpływu.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Nieograniczone konsultacje mailowe

W ramach usługi dla swoich klientów oferujemy usługę konsultacji mailowych. Udziałowiec lub reprezentant udziałowca może w każdej chwili wysłać mailowo swoje zapytanie, my w godzinach pracy postaramy się odpowiedzieć na nie najbardziej dokładnie i precyzyjnie w oparciu o aktualne i obowiązujące przepisy. Taka forma kontaktu mailowego pozwala na najbardziej aktualne odpowiedzi (często wymagające zaglądnięcia w konkretne przepisy) i pozwala udziałowcowi wrócić do zagadnień w dowolnym momencie.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Pomoc w rejestracji konta na Allegro

Jeśli spółka LLC planuje rozpoczęcie działalności na platformie Allegro oferujemy swoją pomoc w rejestracji i aktywacji konta Allegro. Formularze rejestracyjne dostosowane są głównie do polskiego odbiorcy czym mogą świadczyń na przykład długość obowiązkowych numerów rejestracyjnych i podatkowych (ilość znaków inna w USA i Polsce). Możemy jednak pomóc w przebrnięciu przez te techniczne kłopoty. Również pomożemy w aktywacji konta listownie – Allegro wysyła list z kodem aktywacyjnym na adres spółki w Newark – możemy na życzenie klienta otworzyć taki list i podesłać skan listu weryfikacyjnego aby nie tracić czasu na przesyłanie go do Polski.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Sygnowany segregator na dokumenty

Przygotowujemy dla klientów komplet dokumentów w postaci segregatora. Tam wpięte są wszystkie dokumenty od certificate of formation poprzez protokoły organizacyjne, certificate of good standing, dokumenty registrar agent i wszystkie inne związane z rejestracją spółki. W dalszej części znajduje się instrukcja korzystania ze spółki, opisane są procedury i wymogi. Dalsza część to wydrukowane certyfikaty udziałów. Forma segregatora zwanego też „corporate kit” to najwygodniejsza forma przechowywania dokumentów. Segregator ten ma też na grzbiecie wytłoczoną nazwę spółki. Obowiązki prowadzenia dokumentacji spółki nakładają obowiązek prowadzenie tego w ściśle określonej formie. Przygotowany do tego segregator znacząco ułatwia wypełnienie tych obowiązków.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Sucha pieczęć firmowa spółki

Dostarczamy też prezent od nas – czyli piękną, metalową tłoczoną pieczęć. Na pieczęci znajdują się takie dane jak nazwa spółki, forma organizacyjna (Limited Liability Company, rok rejestracji oraz stan rejestracji. Na spółkę nałożone są obowiązki używania takiej pieczęci w tej formie, więc prezent od nas będzie bardzo pomocny w prowadzeniu spraw spółki.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Zestaw formularzy dla spółki

Nasi klienci otrzymują wraz z przesyłką, która zawiera dokumentację spółki także CD na którym znajdują się dokumenty i formularze w postaci PDF i DOC. Są to wzory certyfikatów, wzory umów, wzory pism i cały pakiet pozostałych wzorów dokumentów jakie mogą być przydatne w trakcie prowadzenia działalności przez spółkę LLC. Wzory te dostosowane są do wymogów stawianych dla spółek LLC.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Program do wystawiania faktur

Dla naszych klientów po rejestracji spółki dostarczamy CD na którym znajdują się formularze, jakie mogą być potrzebne w trakcie funkcjonowania spółki LLC oraz program do fakturowania na komputery PC z systemem Windows. Dzięki temu programowi można już od pierwszego dnia funkcjonować i wystawiać faktury.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Budowa strony www dla spółki

Spółki LLC, które zarejestrowane są z nami, mogą liczyć na pomoc w budowie strony internetowej. W ramach usługi przygotowujemy prostą stronę internetową według wybranego szablonu i kolorystyki. Jedyne koszty jakie ponosi spółka LLC to koszt zakupu domeny (adresu strony internetowej) oraz koszty serwera u wybranego operatora.
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy


Usługa zarządzania należnościami

Dla naszych klientów oferujemy darmową usługę windykacji należności. Jeśli w jakimkolwiek momencie życia spółki LLC, spółka natrafi na swojej drodze nierzetelnego kontrahenta, oferujemy darmową usługę windykacji należności. Zarówno w Polsce, w USA jak i w innych krajach. Jedyne koszty ponoszone przez spółkę to koszty zwrotu wydatków na korespondencję, które będą przedstawione w raporcie działań windykacyjnych (koszt zwrotu opłaty za znaczki pocztowe).
Dostępne w pakietach: Brązowy | Srebrny | Złoty | Platynowy