Spółka w Delaware

Delaware jest to drugi z najmniejszych stanów USA zaraz po Rhode Island. Jest też kolebką amerykańskiej demokracji gdyż jako pierwszy ratyfikował Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Po tych wydarzeniach otrzymał nazwę „The First State”. Stan Delaware posiada około 800 tys. osób zamieszkujących stan a jednocześnie jest on siedzibą ponad 850 tys. Spółek zarejestrowanych tam (stan na grudzień 2011). Oznacza to, że na jednego mieszkańca Delaware przypada więcej niż jedna zarejestrowana tam spółka.

Stan Delaware jest również siedzibą wielu zagranicznych przedsiębiorstw, w tym coraz większej liczby z Polski. Atrakcyjność stanu Delaware wynika przede wszystkim z korzystnych przepisów podatkowych. Nie bez znaczenia jest również elastyczny statut dla spółek, doskonały system sądowniczy, korzystne prawo o spółkach a także wysoka przychylność administracji stanowej.

W stanie Delaware brak jest podatku VAT. Dla spółek, które są w Delaware zarejestrowane, ale prowadzą działalność poza USA nie istnieje w Delaware żaden obowiązek podatkowy. Spółki płacą minimalną opłatę licencyjną i opłatę za prowadzenie w rejestrze (USD 250 rocznie).

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Delaware jest spółka LLC (Limited liability company) zbliżona do polskiej spółki z o.o., różni się od niej w dwóch aspektach. Po pierwsze, spółka LLC może być kierowana bądź przez zarząd (podobnie jak sp. z o.o.), bądź bezpośrednio przez udziałowców (podobnie jak spółka cywilna). Po drugie, o ile udziałowcy nie ustalą inaczej, spółka LLC nie płaci federalnego podatku dochodowego, płacą go natomiast wspólnicy. Obie te cechy zbliżają spółkę LLC do polskiej spółki cywilnej. Od polskiej spółki cywilnej różni jednak spółkę LLC brak odpowiedzialności materialnej wspólników za długi spółki, oraz możliwość powołania organów w spółce (zarządu czy rady nadzorczej). Spółki LLC w stanie Delaware nie płacą podatku dochodowego.