Bez względu na to czy firma ma swój dział rachunkowości, czy tą działkę działalności zleca na zewnątrz, powierza prowadzenie swoich ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, musi mieć określone i spisane podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to zazwyczaj Polityka rachunkowości firmy, spółki czy też Zasady rachunkowości. W tym dokumencie zatwierdzonym przez zarząd, spisane są wytyczne co…

Dla amerykańskich spółek zarejestrowanych w Delaware, prowadzenie księgowości nie jest wymagane ani obowiązkowe. Jednak brak obowiązku prowadzenia księgowości nie oznacza oczywiście zakazu prowadzenia księgowości. Często prowadzenie księgowości dla spółki jest konieczne lub też zalecane z kilku powodów: lepszego poznania kondycji finansowej spółki; właściwej dystrybucji zysku między udziałowców spółki (jeśli spółka posiada kilku udziałowców); lepszego planowania…