Jak opracować plan przejęcia innej firmy?

  • 14 września 2021
  • Jakub Piotrowski
  • Poradnik

Chcesz przejąć firmę, ale jesteś neofitą i zastanawiasz się, jak się za to zabrać, aby niczego nie pominąć w swoim planie przejęcia. Przejęcie firmy wymaga bardzo konkretnego biznesplanu, na tyle szczegółowego, aby przekonać potencjalnych inwestorów o wykonalności i opłacalności przedsięwzięcia. Niezawodność i solidność tego niezbędnego dokumentu roboczego jest kluczowa dla całej operacji. W jaki sposób…