Statement of actions taken to organize NAZWA SPÓŁKI Czynności podjęte w celu ustanowienia NAZWA SPÓŁKI FIRST: Organizer, directed the Secretary of State for the State of Delaware to register the name and certify the formation of NAZWA SPÓŁKI, Delaware limited liability company (the „Company”), PO PIERWSZE Organizator, złożył wniosek do Sekretarza Stanu Stanu Delaware o…