Każdy z systemów politycznych czy ustrojów na świecie jest wyjątkowy. Każdy z nich charakteryzuje się określonymi elementami władzy ustawodawczej, wykonawczej czy sądowniczej. Niemniej jednak dopiero analiza porównawcza jest w stanie ukazać nam główne różnice i podobieństwa ustroju politycznego poszczególnych państw. Władza ustawodawcza W Polsce jak i Stanach Zjednoczonych występuje dwuizbowość, w Polsce funkcje izby wyższej…