Menu Zamknij

Zamknięcie spółki LLC

Aby zamknąć swoją spółkę LLC należy podążać według wspomnianej procedury.
W pierwszej kolejności należy pobrać i wydrukować Certificate of Cancellation – tutaj. W wydrukowanym certyfikacie należy w punkcie 1. wpisać Nazwę spółki LLC przeznaczonej do zamknięcia np. „Abcxyz LLC”. W punkcie 2. wpisujemy datę od kiedy spółka jest zarejestrowana. Datę tą znajdziemy w Certificate of Formation. Następnie wypełniamy dalej „In witness whereof, the understanding has executed this Certificate of Cancellation thus (dzień, np. 26Th) day of (miesiąc, np. May), A.D. (rok, np. 2014).” W polu „By: Authorized Person(s)” powinien znaleźć się podpis udziałowca lub reprezentanta a w polu „Name: Print or Type” wpisujemy powyższą osobę drukowanymi literami.
Drugim krokiem jest zeskanowanie certyfikatu, którego skan będzie nam potrzebny w kolejnym punkcie.
Krok trzeci to wypełnienie poniższego formularza i podanie wszystkich danych oraz załączenie zeskanowanego certyfikatu.

Krok czwarty to płatność za usługę zamknięcia spółki. Koszt zamknięcia spółki to:

  • Zamknięcie spółki (termination of LLC): $349,00
  • Franchise tax, który musi być opłacony w chwili zamknięcia: $300,00
  • Prowizja od płatności kartą franchise tax 3,5%: $10,50
  • Nasza prowizja za usługę termination: $69,00
    Łącznie: $728,50

Dodatkowo jeśli potrzebna jest usługa „expedited processing fees” czyli usługa przyspieszonego zamknięcia spółki można zrobić to w kwocie $120. Uwaga: pod koniec każdego roku kalendarzowego jest duży ruch w urzędzie. Stąd też aby mieć pewność zamknięcia spółki w danym roku kalendarzowym od 15 grudnia należy rozważyć opcję expedited processing fees.
Natychmiast po wypełnieniu formularza z punktu 3 wystawimy rachunek za usługę zamknięcia spółki. Po opłaceniu rachunku opłacimy za spółkę franchise tax i złożymy Certificate of Cancellation w ciągu 24h. Po tym czasie spółka będzie zamknięta a potwierdzenie zamknięcia spółki prześlemy udziałowcowi.