Zakładanie firmy w USA – dokumenty

Często pojawia się pytanie, jakie dokumenty należy mieć lub jakie dokumenty należy przedstawić zakładając spółkę w USA w dowolnym stanie (czy to w Delaware, czy to w Wyoming czy też w innym). Przedstawimy poniżej najczęściej stosowane procedury weryfikacji udziałowca podczas zakładania firmy w USA a na samym końcu opiszemy procedury uproszczone stosowane przez Delaware24.

Potwierdzenie tożsamości

Tożsamość można potwierdzić dwoma rodzajami dokumentów. Pierwszy rodzaj to stosowany w Polsce dowód osobisty. Drugi rodzaj to dokumenty na międzynarodowych szablonach czyli paszport i prawo jazdy. Weryfikując się tymi drugimi dokumentami (paszport i prawo jazdy) możemy mieć pewność, że osoba weryfikująca naszą tożsamość zna te dokumenty. Są to międzynarodowe wzory a sens wydawania tych dokumentów jest znany. Problemy mogą pojawić się w przypadku dowodu osobistego. Nie wszyscy wiedzą, czym jest „national ID card”.

Potwierdzenie adresu korespondencyjnego

Zacznijmy od tego, że w USA nie ma czegoś takiego jak adres zameldowania. Weryfikacji podlega adres korespondencyjny. Adres taki można zweryfikować przekazując dokumenty za media (prąd, gaz, telefon stacjonarny, za wywóz śmieci) bądź też dokumenty bankowe (wyciąg z konta, wyciąg z karty). Jeśli weryfikujemy się poprzez wspomniany w poprzednim punkcie dowód osobisty, musimy pamiętać aby wpisany tam adres meldunkowy był tożsamy z naszym adresem korespondencyjnym.

Procedury uproszczone z serwisem Delaware24.pl

W serwisie Delaware24 wszystkie procedury mamy uproszczone do minimum, z czego słyniemy i za co jesteśmy chwaleni. Tak też jest w przypadku weryfikacji udziałowców. Przepisy nakładają na nas obowiązek zweryfikowania tożsamości i adresu korespondencyjnego. Nie robimy tego jednak prosząc o podesłanie niezliczonych kserokopii dokumentów tożsamości i rachunków, lecz robimy to w najbardziej uproszczony sposób – poprzez kuriera. Wysyłka dokumentów rejestracyjnych spółki realizowana jest na nazwisko udziałowca i jego adres korespondencyjny. Gdy przesyłka zostanie odebrana to mamy pewność, że adres i tożsamość zostały zweryfikowane.

Z tego też powodu, zakładanie spółki w Delaware i zakładanie firmy w USA z serwisem Delaware24 jest maksymalnie uproszczone i cenione przez klientów.