Firma w USA w 5 krokach w 2023 roku

Firma w USA w 5 krokach w 2020r

Wielu polskich przedsiębiorców, w dowolnym momencie swojej działalności, może potrzebować do swojego modelu biznesowego podmiotu zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych. Może im być potrzebna firma w USA aby wejść na amerykańskie rynki bądź też aby rozpocząć współpracę z amerykańskim podmiotem.

W 2023 roku, ale także i wcześniej, polscy przedsiębiorcy rejestrują firmy w USA w celu współpracy z Amazon. To najczęstszy powód zakładania firmy w Stanach. Są też inne powody jak konieczność rejestracji znaku towarowego w USA, wejście ze swoimi towarami bądź usługami do USA, chęć podniesienia prestiżu swojego biznesu na arenie międzynarodowej, chęć rozpoczęcia kampanii Kickstarter lub też potrzeba ograniczenia kosztów podatkowych.

Ilu przedsiębiorców tyle potrzeb, lecz wszyscy mają jedną cechę wspólną – muszą wykonać pierwszy krok aby ich nowa firma została prawidłowo zarejestrowana i większość z nich trafia na niniejszy poradnik.


Firma w USA – kompleksowa instrukcja i pełen opis zakładania

W tym artykule chcielibyśmy usystematyzować wiedzę na temat zakładania firm i spółek w Stanach Zjednoczonych aby dostarczyć w jednym miejscu całą skondensowaną wiedzę na ten temat. Przedstawiamy więc poradnik „Firma w USA w 5 krokach w 2023 roku” do swobodnego wykorzystania.

„Stany Zjednoczone przyciągają największą liczbę bezpośrednich inwestorów zagranicznych. Stany Zjednoczone to najlepsze na świecie miejsce dla biznesu. Platforma ta ułatwia dostęp do federalnych oraz stanowych programów i usług dotyczących inwestycji biznesowych.” – podaje Ambasada USA w Polsce.

„Sukces na rynku amerykańskim może pomóc w osiągnięciu sukcesu na całym świecie. Stany Zjednoczone to najbardziej atrakcyjny rynek konsumencki na świecie, oferujący niezrównaną różnorodność, kwitnącą kulturę innowacji i najbardziej produktywną siłę roboczą. Firmy różnej wielkości – od startupów po korporacje międzynarodowe – mogą znaleźć pomysły, zasoby i rynek, aby odnieść sukces i się rozwijać.” – dodaje przedstawiciel SelectUSA, serwisu prowadzonego przez Departament Handlu USA.

Firma w USA jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów w dzisiejszym globalnym i otwartym rynku. Także obywatele Polski mogą obecnie mieć swój biznes prowadzony za pomocą amerykańskiego podmiotu.

Przygotowaliśmy więc krótki ale kompleksowy przewodnik po rejestracji spółek i firmy w USA.

Firma w USA, Spółka w Delaware

Firma w USA – spis treści:

 1. Wybór formy prawnej dla firmy w USA
  a. Spółka LLC (Limited Liability Company)
  b. Spółka Corp. (Korporacja)
  c. Spółka Partnership (Partnerska)
 2. Wybór odpowiedniego stanu w USA dla firmy
  a. Firma w stanie Delaware
  b. Firma w stanie Wyoming
  c. Firma w stanie Nevada
 3. Wybór przedstawiciela firmy w USA
  a. Czym jest Registered Agent
  b. Wybór Agenta Rejestracyjnego
 4. Firma w USA – formalna rejestracja
  a. Przed rejestracją spółki
  b. Procedura rejestracji firmy
  c. Po rejestracji spółki
  d. Rejestracja firmy w USA z Delaware24
 5. Firma w USA – formalności po rejestracji
  a. Uzyskanie numeru EIN
  b. Rachunek bankowy dla spółki
  c. Operating Agreement
  d. Obowiązki w trakcie funkcjonowania spółki
 6. Firma w USA. Podsumowanie

1. Wybór formy prawnej a firma w USA

W USA podobnie jak w Polsce istnieje wiele form prowadzenia działalności gospodarczej. Skupimy się tu na trzech najbardziej popularnych, pomijając te w które nie mogą zaangażować się Polacy, którzy nie są amerykańskimi rezydentami. Czyli odpuścimy te formy, w których Polak bez amerykańskiej rezydentury nie może brać udziału (jak np. jednoosobowe działalności gospodarcze). Opiszemy więc wyłącznie te, w których obywatel Polski może uczestniczyć i może zarejestrować taką formę działalności bez żadnych dodatkowych formalności czy też pozwoleń.

Przedstawiamy poniżej trzy wybrane formy prowadzenia spółki czyli LLC (odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki Corp. (odpowiednik spółki akcyjnej) i Partnership (czyli odpowiednik spółki cywilnej).

1.a. Spółka LLC (Limited Liability Company)

Spółka LLC (Limited Liability Company), jak wspomniano, jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to najbardziej popularny model prowadzenia działalności w USA. Zarówno wśród amerykańskich rezydentów jak i zagranicznych podmiotów. Cechuje się, podobnie jak w przypadku polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, możliwością zabezpieczenia majątku udziałowca przed roszczeniami względem spółki.

Spółka LLC może posiadać tylko jednego udziałowca (zwana jest wtedy Single Member LLC) bądź też kilku udziałowców. Nie ma tu ograniczeń co do ich liczby. Udziałowcem spółki, nawet tej z jednym udziałowcem, może być osoba bez amerykańskiej rezydentury, czyli na przykład obywatel Polski, który nie ma żadnych powiązań z USA.

Dodatkowo, spółka typu LLC zyskała bardzo dużą popularność wśród obcokrajowców ciekawym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Mianowicie w spółce LLC można zastosować mechanizm „Pass-Through Income”. Czym jest ten magiczny mechanizm? Otóż w spółce LLC dochód spółki można przypisać jej udziałowcowi. Czyli coś na wzór polskiej spółki cywilnej. Dzięki temu rozwiązaniu, gdy udziałowcem nie jest amerykański podatnik (czyli np. obywatel Polski) poprzez pass-through można przypisać dochód spółki do udziałowca i dzięki temu nie płacić żadnych podatków federalnych w USA. To właśnie sprawia, że zagraniczni udziałowcy w 75% wybierają LLC jako formę prowadzenia działalności w USA.

1.b. Spółka Corp. (Korporacja)

Kolejnym rodzajem spółek w USA, mniej popularną ale wartą rozważenia jeśli potrzebujemy pozyskać dodatkowy kapitał inwestycyjny, jest spółka typu Corp. czyli Corporation (Korporacja). To spółka najbardziej zbliżona konstrukcyjnie do polskiej Spółki Akcyjnej (S.A.). Tutaj istnieją już znacznie bardziej rozwinięte ograniczenia. Nie da się tu zastosować mechanizmu pass-through więc nie ma możliwości ograniczenia obowiązków podatkowych na terenie Stanów Zjednoczonych.

Spółka taka, dzięki jasnym mechanizmom regulującym udziały i wycenę udziałów stała się popularna wśród przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje firmy w USA w celu pozyskania dodatkowego kapitału od inwestorów indywidualnych (nie Kickstarter o którym wspomniano na wstępie). Dzieje się tak, że istnieje konkretna wycena jednego udziału, jednej akcji (share) i przez to można wycenić cały pakiet udziałów, który jest stały w czasie. W przypadku spółek LLC udziały są procentowe a wartość spółki zmienia się w czasie dlatego zmienna jest wartość udziałów.

W spółce corp. każdy udział ma daną wartość wyrażoną w USD i nie zmienia się w czasie więc poprzez przyznanie odpowiedniej ilości udziałów o stałej wartości majątek udziałowca nie zmienia się.

1.c. Spółka Partnership (Partnerska)

Najmniej popularna forma prowadzenia firmy w USA z uwzględnieniem polskiego udziałowca (partnera). Jest to odpowiednik polskiej Spółki Cywilnej (S.C.). Do funkcjonowania takim rodzajem spółki w amerykańskich realiach konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego partnera, który jest amerykańskim rezydentem. Nie ma możliwości aby dwóch obywateli Polski, którzy nie mają amerykańskiej rezydentury, zarejestrowało taki typ firmy w USA.


2. Wybór stanu w USA dla firmy

Gdy wybraliśmy już odpowiednią dla nas formę prowadzenia działalności gospodarczej, czas aby wybrać miejsce rejestracji swojej firmy. W USA każdy stan ma własne rozwiązania. Zarówno podatkowe jak i też proceduralne. Dla przykładu spółka LLC z Nowego Jorku jest zupełnie inaczej opodatkowana niż taka sama spółka LLC z Kalifornii. Także ma zupełnie inne procedury rejestracyjne i obowiązki sprawozdawcze. Dlatego też bardzo istotnym jest wybór odpowiedniego stanu do rejestracji własnej firmy.

Znacząca większość przedsiębiorców decyduje się na założenie firmy w USA i funkcjonowanie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o. czyli LLC). Dlatego też analizując poszczególne stany skupimy się na spojrzeniu z perspektywy spółki LLC.

Według danych Sekretarza Stanu, co potwierdzają też nasze prywatne obserwacje i statystyki:

„Najbardziej popularnym stanem dla podmiotów zagranicznych w USA jest stan Delaware, który przyciągnął znaczącą większość zagranicznych podmiotów. W ubiegłym roku najwięcej spółek, których udziałowcami są zagraniczne osoby fizyczne, zarejestrowano w stanie Delaware. Było to 64.2% ogóły takich podmiotów i stan ten zostawił daleko z tyłu kolejny, czyli Wyoming w którym zarejestrowano 12.1% podmiotów. Kolejnym stanem była Newada (7.9%), Alaska (6.1%) i Kalifornia (4,4%) i Nowy Jork (1.8%).” – podaje Biuro Sekretarza Stanu.

Doskonały przegląd poszczególnych stanów znajduje się na serwisie USAcorp.

Skupimy się więc na trzech najpopularniejszych, czyli niekwestionowanym liderze, stanie Delaware, oraz pozostałej dwójce czyli Wyoming i Newada).

2.a. Firma w stanie Delaware

Delaware to niekwestionowany lider w przyciąganiu zarówno zagranicznych przedsiębiorców jak i amerykańskich firm. Ponad połowa (!!) firm z rankingu Fortune 500 czyli rankingu największych amerykańskich firm ma swoje siedziby w stanie Delaware lub też wyodrębnione jednostki operacyjne zarejestrowane w tym stanie w celu optymalizacji kosztów podatkowych i w celu podlegania pod stanowe prawo Delaware. Gdyż to właśnie konstrukcje prawne, najbardziej przyjazne przedsiębiorcom oraz konstrukcje fiskalne sprawiają, że wiele firm wybrało Delaware na miejsce prowadzenia swojego biznesu.

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w stanie Delaware jest spółka LLC. Cechuje się niskimi kosztami rejestracji o niskimi kosztami całkowitymi prowadzenia działalności. Wśród kosztów należy wymienić wyłącznie roczny koszt Franchise Tax w wysokości $300 plus koszty obowiązkowego Registered Agent w wysokości do $450. Całkowite formalne koszty nie przekraczają więc $750 dolarów. Nie ma obowiązkowej sprawozdawczości, która generuje koszty oraz nie ma obowiązku posiadania lokalnego dyrektora nominowanego.

Rejestr spółek w Delaware nie jest jawny, oznacza to, że nikt niepowołany nie ma dostępu do dokumentacji spółek. Co więcej, urząd rejestracyjny nie zbiera i nie przechowuje informacji o udziałowcach oraz zarządzających spółką co sprawia, że jest to stan pierwszego wyboru dla osób, które cenią sobie poufność biznesu.

2.b. Firma w stanie Wyoming

Drugą najpopularniejszą lokalizacją dla amerykańskiego biznesu wśród zagranicznych podmiotów jest stan Wyoming. To w tym stanie w XVIII wieku wymyślono i skonstruowano model biznesowy zwany Limited Liability Company, czyli krótko mówiąc to tam wymyślono spółki LLC i również tam najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w stanie Wyoming jest spółka LLC.

W stanie Wyoming koszt Franchise Tax jest niższy niż w Delaware bo wynosi $50 rocznie płatne do połowy roku za rok poprzedni. Koszty obowiązkowego Registered Agent są podobne i wynoszą do $450 rocznie, lecz w stanie Wyoming istnieje obowiązek sprawozdawczy i konieczność posiadania dyrektora nominowanego, którego koszt może wahać się w granicach $1500-$2000 rocznie.

Rejestr spółek w stanie Wyoming jest jawny, dostępny dla zainteresowanych podmiotów. Również sprawozdawczość jest jawna. Dlatego też, aby zachować poufność konieczne jest obsadzenie kluczowych stanowisk tak zwanymi osobami nominowanymi (jak wspomniany dyrektor nominowany). Więc teoretycznie zachowanie poufności biznesu jest możliwe do osiągnięcia, lecz wiąże się to z minimum $1500 kosztów dodatkowych. Należy mieć na te stanowisko wyznaczone tylko i wyłącznie zaufane osoby, które nie podejmą żadnych kroków bez akceptacji udziałowca właściwego.

2.c. Firma w stanie Nevada

Trzecim najpopularniejszym stanem do działalności jako firma w USA do rejestracji działalności przez zagraniczne podmioty jest stan Newada. Stan ten wszystkim kojarzy się z hazardem i możliwością legalizacji wszelkiego rodzaju działalności tego typu. I nie jest tajemnicą, że miejsce to wybierają firmy związane z tą branżą. W szczególności wszelkiego rodzaju działalności online. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w stanie Nevada jest spółka LLC.

W stanie Newada istnieją obowiązkowe opłaty licencyjne w wysokości $350 rocznie plus opłaty Franchise Tax $300 plus obowiązkowy Registered Agent. Rejestr w stanie Newada nie jest jawny, więc w celu zachowania poufności nie ma konieczności zatrudniania w spółce dyrektora nominowanego.


3. Firma w USA – wybór odpowiedniego przedstawiciela

Gdy mamy już wybraną formę prowadzenia działalności gospodarczej i gdy wybraliśmy już stan w USA, w którym chcemy zarejestrować swoją firmę, najwyższy czas aby wybrać przedstawiciela, z którym zarejestrujemy firmę. Jak zauważono powyżej, do rejestracji firmy konieczne jest posiadanie Registered Agent czyli w wolnym tłumaczeniu Agenta Rejestracyjnego.

3.a. Czym jest Registered Agent

Registered Agent czyli Agent Rejestracyjny to osoba, która w imieniu podmiotu służy do kontaktu z urzędami. Przepisy stanowią, że każda osoba, która chce zarejestrować spółkę w danym stanie a nie ma w danym stanie swojej siedziby musi korzystać z Registered Agent. Czyli nie tylko osoba z zagranicy, która chce zarejestrować swoją spółkę w danym stanie. To także powiedzmy mieszkaniec Chicago, który chce zarejestrować firmę na Florydzie – także musi korzystać z Registered Agent.

W przypadku obywateli Polski bez amerykańskiej rezydentury jest to oczywiste. Musimy mieć swojego Agenta Rejestracyjnego. Ale jak go wybrać? Oczywiście, powinniśmy się kierować ceną, ale to w drugiej czy trzeciej kolejności. Najpierw powinniśmy zwracać uwagę na doświadczenie i wybierać firmy, które od lat, tak jak Delaware24 zajmują się rejestracją spółek. Istnieje wiele firm w polskim internecie, które pojawiają się i znikają. Delaware24 był pierwszym serwisem i jest największym serwisem rejestrującym spółki. Jednak ten tekst nie ma być tekstem reklamowym, więc nie będziemy namawiać na wybór naszej firmy, wskażemy tylko kierunki.

3.b. Czym kierować się wybierając Agenta Rejestracyjnego

Dobrze by było, jeśli nie mówimy biegle po angielsku (w tym nie mówimy biegle o skomplikowanych zagadnieniach prawnych i podatkowych) abyśmy mieli obsługę pełną i kompleksową w języku polskim.

Registered Agent to nasz jedyny przedstawiciel urzędowy w USA i bez niego nic z urzędów nie uzyskamy. Dlatego wybierajmy tylko tych wszechstronnych, którzy są w stanie zorganizować nam wszelkie potrzebne dokumenty, zaświadczenia, formularze itd. Dobrym testem jest zapytanie potencjalnego Registered Agent czy może nam zorganizować, bo np. potrzebujemy dla kontrahenta dokumentu „certificate of good standing plus kopię tego certyfikatu potwierdzonego urzędowo wraz z potwierdzeniem notarialnym i apostille do obu kopii”. Jeśli jest w stanie to zrobić w ciągu 72 godzin to można go rozważyć. Bo to taki standardowy test na kompleksowość. Zadawajmy więc takie pytania.

Zapytajmy też, jak wysyłane są dokumenty z USA do Polski. Najczęściej potrzebujemy takie dokumenty natychmiast a część Agentów Rejestracyjnych aby obniżać koszty wysyła je zwykłym listem, który z USA może iść nawet 2-3 tygodnie. Jeśli wysyła kurierem, to znaczy, że możemy je mieć szybko.

Zapytajmy też czy wyciągi takich dokumentów są płatne (nie chodzi tu o opłaty urzędowe ale prowizje dla Agenta). Część Registered Agent ma niższe koszty roczne ale pobiera opłaty za usługę wyciągu czy wydruku dokumentów. Część ma te usługi w cenie. Jest to o tyle istotne, że możemy wybrać Agenta tańszego o $50 rocznie a ponieść dodatkowe koszty roczne $500 na wyciągi i wydruki dokumentów.

Jak więc widać, jest sporo rzeczy na które należy zwracać uwagę. Na rynku jest wiele firm i każdy znajdzie odpowiedniego dla siebie przedstawiciela. Wybierajmy jednak tych kompleksowych i zaufanych a nie kierujmy się ceną, zwłaszcza że rynkowe ceny różnią się maksymalnie $50 rocznie między poszczególnymi ofertami. Bo od właściwego wyboru zależy, czy twoja firma w USA będzie funkcjonowała sprawnie a ty skupisz się tylko na działalności operacyjnej.


4. Firma w USA – formalna rejestracja

Gdy mamy już wybrany stan, w którym chcemy zarejestrować swój biznes oraz formę organizacyjną pod którą będzie funkcjonowała nasza firma w USA. Mamy też wybranego Registered Agent czyli Agenta Rejestracyjnego, czas na formalną rejestrację amerykańskiej firmy.

Poniżej w kilku krokach przedstawimy na co zwracać uwagę przed rejestracją, podczas rejestracji i po rejestracji działalności gospodarczej w USA.

4.a. Przed rejestracją spółki

Aby sprawnie zarejestrować firmę powinieneś przygotować dane o udziałowcach (imię, nazwisko, adres korespondencyjny). Jak wspomniano, adres powinien być korespondencyjny (czyli ten, pod którym odbierasz korespondencję).

Dodatkowo przygotuj proponowaną nazwę dla spółki i ewentualną alternatywną nazwę, jeśli się okaże, że pod wybraną nazwą jest już zarejestrowana inna spółka.

4.b. Procedura rejestracji firmy

Procedura rejestracji firmy w USA zaczyna się zazwyczaj (w zależności od wybranego stanu i wybranego Registered Agent) od wypełnienia formularza rejestracyjnego. U nas to można zrobić online. Podaje się tam dane nowej spółki oraz dane udziałowców. Następnie przygotowywana jest umowa między Registered Agent a udziałowcem, w której określa się wszystkie czynności. Po zaakceptowaniu umowy przechodzi się do formalnej rejestracji spółki.

Formalna rejestracja spółki w urzędzie powinna zająć nie więcej niż kilka godzin. Przyjmuje się, że terminem jest 24h od akceptacji umowy. Następnie na miejscu Registered Agent potrzebuje około 3 dni roboczych na wyciągi, wydruki, potwierdzenia, uzyskanie certyfikatów, apostille i wszelkich innych dokumentów, które zostały zamówione. Po 4 dniach roboczych od zaakceptowania umowy spółka jest już gotowa. Posiada wszystkie dokumenty, których komplet gotowy jest do wysyłki i zostaje nadany kurierem do udziałowca.

4.c. Po rejestracji spółki

Po rejestracji firmy w USA, w zależności od wybranego pakietu i zakresu usług następuje tłumaczenie dokumentów z języka angielskiego na język polski przez tłumacza przysięgłego. Składa się także na tym etapie wniosek do IRS o wydanie numeru EIN i dostarcza się komplet dokumentów do udziałowca. Można też przystąpić do procedury otwarcia rachunku bankowego dla spółki, jeśli udziałowiec chce mieć rachunek w banku.

Należy jednak pamiętać, że bank potrzebuje oryginałów dokumentów, więc z podpisaniem umowy należy zaczekać aż kurier dostarczy dokumenty. Niemniej jednak rozmowy z bankiem można prowadzić w oparciu o skany dokumentów, które udziałowiec uzyskuje natychmiast po rejestracji.

4.d. Rejestracja firmy w USA z Delaware24

W serwisie Delaware24 skupiliśmy się na pomocy w rejestracji spółek najpopularniejszego typu czyli spółek LLC. Skupiliśmy się również na najpopularniejszym dla biznesu stanie USA czyli w Delaware. Jak wspomniano wyżej, 75% przedsiębiorców wybiera spółki LLC jako formę prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych. Jako miejsce dla swojego amerykańskiego biznesu wybierają Delaware (64.2%). Zobacz też dlaczego warto założyć firmę w Delaware.

„Z nami spółkę można zarejestrować online w trzech gotowych pakietach: brązowym, srebrnym i złotym (zobacz porównanie) bądź też zarejestrować spółkę dostosowaną do potrzeb z własnym wyborem dodatkowych usług w pakiecie indywidualnym. Specjalizujemy się od lat w rejestracji spółek w USA. Jesteśmy najstarszym i najbardziej doświadczonym na rynku podmiotem. Z nami Twoja firma w USA będzie zarejestrowana szybki, tanio i bezproblemowo. Zapraszamy do współpracy.” – mówi Jakub Piotrowski, ekspert serwisu Delaware.24.

Poniżej na krótkiej grafice podsumowaliśmy podstawowe informacje na temat tego, jak stan Delaware jest popularny jako siedziba spółek. Przy populacji 935 tysięcy ludzi zarejestrowano tam ponad 1.1 miliona spółek. Jest to najlepszy wskaźnik ilości spółek na mieszkańca w całym USA. 75% spółek to spółki LLC a wśród 66% wszystkich największych firm, 66% ma swoją siedzibę w Delaware. Liczby mówią same za siebie. To najlepsza rekomendacja tej lokalizacji.

Dlaczego Delaware?


5. Firma w USA – formalności po rejestracji

Gdy mamy już zarejestrowaną firmę w USA, bez znaczenia czy to jest spółka LLC czy spółka Corp., musimy pamiętać jeszcze o kilku formalnościach. Musimy pamiętać o uzyskaniu numerów podatkowych, umowie spółki czy też kwestii rozliczeń i rachunków bankowych.

Pamiętajmy też o formalnościach jakie na nas czekają po rejestracji spółki, opacie podatków, sprawozdawczości i rozliczeń spółki z Registered Agent.

5.a. Uzyskanie dla spółki numeru EIN

Po rejestracji spółki firma w USA może potrzebować numeru EIN (Employer Identification Number). Numer ten to odpowiednik polskiego numeru NIP dla amerykańskich firm. W celu uzyskania numeru EIN należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego USA. Tym wnioskiem jest prawidłowo wypełniony i podpisany formularz SS4. Należy go wysłać faksem do odpowiedniej jednostki amerykańskiej skarbówki czyli do IRS.

Czas oczekiwania na uzyskanie numeru EIN może być długi. Na stronach IRS jest informacja, że numer EIN nadawany jest dla spółek w terminie nawet trzech tygodni od złożenia wniosku. Należy też pamiętać, że IRS wysyła potwierdzenie nadania numeru EIN zwykłym listem (nie priorytetem) na adres udziałowca w Polsce, co może wydłużyć cała procedurę do 5 tygodni łącznie. Więcej o EIN można poczytać na stronie IRS w dziale „How to Apply for an EIN„.

5.b. Rachunek bankowy dla spółki

Spółka może (choć nie musi) posiadać własny rachunek bankowy. Część spółek rozlicza się wyłącznie poprzez PayPal, Paxum, Revoult i innych pośredników płatności. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby spółka miała także rachunek w Banku. Poniżej opiszemy rachunki bankowe dla firmy z USA, który prowadzony jest w USA, zagraniczne rachunki i polskie rachunki bankowe dla amerykańskich firm.

5.b.i. Rachunek bankowy w USA

Po kryzysie w amerykańskiej bankowości z 2008 roku wprowadzono zmiany w amerykańskiej ustawie bankowej (Bank Act – Bank regulation in the United States). Wcześniej istniała możliwość zdalnego otwarcia rachunku bankowego czyli online bądź też przez kuriera. Po zmianie przepisów i wprowadzeniu polityki „Know your client” czyli „Znaj swojego klienta” ograniczono taką możliwość.

Od tego czasu umowę z bankiem można podpisać tylko i wyłącznie w oddziale banku. Nie można też tego zrobić przez przedstawiciela. Konieczna jest więc osobista wizyta w USA jeśli chce się mieć rachunek w amerykańskim banku. Alternatywą są rachunki poza granicami USA, także w Polsce.

UWAGA – istnieje na rynku kilka firm, które oferują możliwość otwarcia rachunku w USA bez wizyty w USA. Jest to nielegalne i w tym celu posługują się nieprawdziwymi dokumentami aby wprowadzić bank błąd. Banki bardzo szybko takie praktyki wyłapują i blokują rachunki wraz ze zgromadzonymi tam środkami. A w związku z tym, że rachunek został założony z naruszeniem prawa to środki te są nie do odzyskania – należy uważać na takie oferty.

5.b.ii. Rachunek Bankowy w Polsce

Firma z USA może również otworzyć rachunek w Polsce. Nie wszystkie banki mają swoje oferty dla zagranicznych podmiotów (firma z USA traktowana jest jak każdy inny zagraniczny podmiot nawet jeśli 100% udziałów w spółce ma polski obywatel). Kilka dużych banków ma doskonałe oferty dla zagranicznych przedsiębiorców.

Umowę taką można podpisać w każdym oddziale wybranego banku, który takie oferty posiada. Sugerujemy jednak aby wybierać duże oddziały, gdyż małe nie mają doświadczenia z zagranicznymi firmami, doradcy często muszą konsultować się z centralą a to wydłuża cała procedurę.

5.b.iii. Rachunek bankowy w zagranicznym banku

Podobnie jak w Polsce, także i w innych krajach zarówno EU jak i poza Europą spółka może mieć swoje rachunki bankowe. W Europie popularne są banki niemieckie, brytyjskie, czeskie. A poza granicami EU najpopularniejszym kierunków dla wyboru bankowości jest Hong Kong, który ma doskonały sektor bankowy. Część banków może otworzyć taki rachunek zdalnie, bez konieczności pojawienia się w oddziale.

5.c. Firma w USA musi mieć Operating Agreement

Firma w USA, aby formalnie i bezproblemowo funkcjonowała, konieczne jest przygotowanie poprawnego operating agreement czyli umowy spółki. W przeciwieństwie do rejestracji spółki w Polsce, gdzie umowę spółki przygotowuje się przed rejestracją, w USA umowę taką trzeba przygotować po rejestracji (chociaż można również przed, nie ma przeszkód. Zwyczajowo jednak przyjęło się że jest spisywana po rejestracji gdyż musi zawierać dane rejestracyjne spółki a te uzyskuje się dopiero po rejestracji).

W umowie powinno się uwzględnić wszelkie zależności między udziałowcami, ich zadania i odpowiedzialności. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przypadku gdy spółka ma więcej niż jednego udziałowca.

5.d. Obowiązki formalne w trakcie funkcjonowania spółki

Wśród najważniejszych obowiązków o których musimy pamiętać podczas funkcjonowania spółki to oczywiście konieczność opłacenia franchise tax. W zależności od stanu, najczęściej płaci się go do czerwca danego roku za rok poprzedni. Dla przykładu w dniu 1 czerwca 2021 roku opłaca się podatek za rok 2020. Jednak każdy stan ma swoje terminy i powinniśmy tego pilnować.

Jeśli nasz stan wymaga sprawozdawczości, w wyznaczonym terminie powinniśmy przygotować raporty roczne. Pamiętajmy o Registered Agent – raz w roku należy odnowić pełnomocnictwo dla Registered Agent. Najczęściej jest to w każdą rocznicę powołania spółki.

O wszystkich tych terminach pamiętać powinien nasz Registered Agent i z wyprzedzeniem informować nas o tych obowiązkach. My to robimy trzy razy. Trzy razy przypominamy o terminach: w terminie 30 dni przed, 14 dni przed i 3 przed daną datą.


6. Firma w USA – podsumowanie

Jak widać, firma w USA nie jest czymś bardzo skomplikowanym. Jeśli ma się do tego godnego naszego zaufania partnera w postaci Registered Agent to można w terminie nie przekraczającym tygodnia cieszyć się swoim amerykańskim biznesem.

Koszty rejestracji spółki, o których nie wspomniano wyżej, też nie są duże. W pełni funkcjonalną spółkę można mieć już w cenie $1000 – $1300 w zależności od wybranego stanu (tu prym wiedzie Delaware) i w zależności od wybranego partnera. Kwota więc nie przekracza kosztów rejestracji spółki z o.o. w Polsce.

Staraliśmy się przedstawić Państwu procedury rejestracji firmy w USA w bardzo skondensowany sposób, chociaż ilość wiedzy w tym artykule jest bardzo duża a sam artykuł rozrósł się do dużych rozmiarów. Jeśli są jednak jakieś pytania zapraszamy do kontaktu poprzez mail bądź formularz kontaktu z zakładki kontakt. Jesteśmy tu do Państwa dyspozycji a konsultacje są oczywiście bezpłatne.


Może cię zainteresować: