Czy szkolić menedżerów w firmie?

Czy szkolić menedżerów w firmie?

Niektórzy ludzie uważają, że zarządzanie jest naturalnym darem, a inni, że zarządzanie wymaga umiejętności, ponieważ sami byli w trudnych sytuacjach. Bycie menedżerem oznacza umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji, dlatego trzeba mieć dobre techniki. Gdyby zarządzanie wymagało tylko jednej umiejętności, można by uznać, że jest łatwe do opanowania. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak szkolić w zarządzaniu i dlaczego.

Zarządzanie oznacza łączenie różnych zespołów w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Zespoły, którymi należy zarządzać, często występują w liczbie mnogiej. Pracują obok siebie różne pokolenia, jedni z doświadczeniem i wiedzą, a młodsi z nowymi technologiami. Ci drudzy mają świeże spojrzenie i muszą w krótkim czasie ogarnąć swój świat. Czasami rzucają starszym wyzwanie nowymi pomysłami, które proponują. Spotkanie kilku pokoleń lub zespołów wielokulturowych wymaga umiejętności zjednoczenia sił wokół wspólnego celu i podkreślenia roli każdej osoby. Często będziesz musiał podkreślić znaczenie firmy i jej misji, aby zjednoczyć się wokół niej i wartości firmy. Często konieczne jest kwestionowanie sposobu działania, gdy zespoły zgłaszają swoje sugestie, aby móc czerpać korzyści z wyników. Zarządzanie tymi zespołami wymaga prawdziwego know-how.

Rozpoznaj różne osobowości zespołów, aby dobrze na nie reagować.

Kierowanie zespołem to przede wszystkim umiejętność rozróżniania tego, co niewypowiedziane i rozwiązywania konfliktów. Chodzi o uspokojenie relacji poprzez stworzenie klimatu zaufania w celu usunięcia impasów. W przeciwnym razie możesz spowodować brak zainteresowania pracą i brak zaangażowania ze strony niektórych członków zespołu. Aby odnieść sukces w tym ćwiczeniu, konieczne będzie poznanie każdej osobowości, aby przyjąć najbardziej efektywną postawę i być w stanie rozwiązać wszelkie konflikty lub powściągliwość. Właściwa reakcja często nie jest najbardziej intuicyjna, a szkolenie z technik zarządzania jest często rozwiązaniem.

Znajomość dźwigni angażowania pracowników.

Motywowanie i angażowanie pracowników oznacza identyfikację ich potrzeb i oczekiwań, tworzenie kultury firmy, która pozwala im się dowartościować, umiejętność udzielania informacji zwrotnej bez prób usprawiedliwiania się, ale z próbą dodania wartości, a przede wszystkim wyznaczanie celów, które zmuszą każdego członka zespołu do wzięcia odpowiedzialności za każdą sytuację. Istotne jest, aby znać odpowiednie dźwignie działania dla każdej osoby w zespole, ponieważ są one źródłem motywacji. Na przykład, jedna osoba może być wrażliwa na fakt, że Twoja firma pomaga w walce z globalnym ociepleniem, podczas gdy inna będzie wrażliwa tylko na swoją przyszłą pozycję w firmie.

Naucz się kontrolować siebie tak, aby nie niszczyć atmosfery.

Jest oczywiste, że postawa niektórych ludzi może irytować innych i vice versa, a nawet może irytować Ciebie (spóźnienia, nieobecności, arogancja), musisz najpierw nauczyć się kontrolować siebie, swój wygląd i swój ton. Trening, w którym odgrywasz identyczne role, da Ci klucz do poprawy Twojego sposobu bycia, a także pozwoli Ci poznać reakcje współpracowników na Twoje czasami niezręczne postawy. Samokontrola jest koniecznością, gdy jest się menedżerem lub dyrektorem firmy. Nie możesz w każdej chwili wybuchnąć szałem, który może zranić lub nawet złamać morale pracowników.

Przede wszystkim, kluczem jest poznanie siebie i kontrolowanie własnych emocji, tak aby nie musieć zawsze przechodzić przez filtr z góry przyjętych idei i bezpodstawnych osądów. Aby wzmocnić swoje przywództwo, będziesz musiał rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną, która leży u podstaw relacji z innymi, a przede wszystkim nauczyć się słuchać drugiej osoby i nawiązać prawdziwy dialog.

Umiejętność organizowania pracy swojego zespołu.

Organizowanie pracy własnego zespołu wymaga zrozumienia misji i związanych z nimi zadań. W ramach zespołu konieczne jest wyjaśnienie ról i unikanie sytuacji, w której praca jednej osoby wpływa na pracę drugiej, określenie celów indywidualnych i zbiorowych, planowanie działań poprzez rygorystyczne retroplanowanie, podział pracy i monitorowanie sprawnego przebiegu projektów. Aby to osiągnąć, menedżer musi określić umiejętności każdej osoby oraz stymulować motywację i zaangażowanie. Musi on również umieć koordynować różne zadania, aby uniknąć konfliktów, ponieważ jest to przede wszystkim kwestia kierowania zespołem, czyli rygorystycznej organizacji. Ta umiejętność menedżerska wymaga czasem opanowania pewnych narzędzi i rozwinięcia wnikliwości.

Wiedza o tym, jak rekrutować i oceniać pracowników.

Oczywiście, istnieje wiele narzędzi, które musisz opanować, ale nic nie zastąpi spotkania z przyszłymi pracownikami. Należy określić ich zdolność do integrowania się z zespołami w celu tworzenia różnych grup roboczych. Musisz więc ćwiczyć zadawanie pytań, które pozwolą Ci podjąć decyzję między kandydatami i rozpoznać w charakterze danej osoby, czy może ona być członkiem zespołu.

Kluczowym momentem dla menedżera jest moment oceny pracowników, aby móc lepiej zorganizować zespoły, ale także aby móc zareagować na nieoczekiwany rozwój sytuacji. Chodzi o to, by w rekordowo krótkim czasie móc zreorganizować funkcje wszystkich osób, uwzględniając przy tym ich osobowości. Trzeba też być zręcznym i wiedzieć, jak zaproponować np. rozwój kariery, gdy pojawia się stanowisko odpowiadające profilowi pracownika, który tylko na to czeka, aby utrzymać motywację. Konieczne będzie wcześniejsze podsumowanie ocen, aby znaleźć odpowiedni profil bez straty czasu, ponieważ nie chodzi o to, aby za wszelką cenę zatrzymać kogoś, kto nie posiada odpowiednich umiejętności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może cię zainteresować: