Zamówienie pakietu NGO

  Dane kontaktowe:

  Imię i nazwisko osoby do kontaktu

  Adres korespondencyjny do wysyłki dokumentów

  Adres e-mail do kontaktu

  Dane rejestrowanej non-profit NGO:

  Zgodnie z "Section 102 punkt (i)" of the General Corporation Law stanu Delawar, nazwa organizacji nonprofit musi zawierać jedno z tych słów: association, company, corporation, club, foundation, fund, incorporated, institute, society, union, syndicate, lub limited.

  Proponowana nazwa dla organizacji

  Po otrzymaniu formularza sprawdzimy w rejestrze czy nazwa dla organizacji jest dostępna. Często zdarza się, zwłaszcza wśród popularnych nazw, że już inna organizacja zarejestrowała się z użyciem tej nazwy. W takim przypadku natychmiast po sprawdzeniu skontaktujemy się celem wybrania innej nazwy dla NGO.

  Standardowo używamy zakończenia "inc." dla organizacji np. "Flower Foundation Inc". Jeśli chcesz użyć innego zakończenia to poinformuj nas o tym w polu wiadomości na dole formularza.

  Krótki opis działalności

  Ponieważ nowo utworzona organizacja będzie częścią rejestru publicznego, podanie celu pozwala państwu, opinii publicznej i innym firmom zrozumieć, jaki rodzaj działalności zapewnia dana organizacja.

  Dane osób funkcyjnych:

  Rejestracja non-profit NGO w Delaware (USA) wymaga podania dane trzech osób funkcyjnych: założyciela, dyrektora i oficera. Może to być jedna i ta sama osoba zajmująca te trzy funkcje.

  • Założyciel to osoba (lub firma, spółka), która tworzy non-profit NGO poprzez podpisanie i złożenie aktu założycielskiego.

  • Dyrektor to osoba wybrana przez założycieli w celu kierowania i zarządzania sprawami NGO. Zazwyczaj dyrektorzy podejmują główne decyzje.

  • Oficer to osoba wybierana przez dyrektora do zarządzania codziennymi sprawami spółki. Oficerowie to osoby funkcyjne takie jak prezydent, vice prezydent, sekretarz, skarbnik, asystent skarbnika, CEO, COO CFO.

  Zwyczajowo podajemy dane tylko prezydenta. Jeśli chcesz podać więcej osób funkcyjnych to napisz nam o tym w polu do uwag na dole formularza.

  Założyciel NGO:

  Dyrektor NGO:

  Oficer NGO:


  Jeśli chcesz dodać więcej osób funkcyjnych - poinformuj nas o tym w polu na dole formularza.

  Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

  Pakiet i płatność:

  Forma płatności:

  Waluta płatności: