Certificate of good standing z Biura Sekretarza Stanu

Delaware - firma, spółka, dokumenty, USA

Certificate of good standing

Certyfikat dobrej kondycji

I, Jeffrey W. Bullock, Secretary of State of the State of Delaware, do hereby certify “NAZWA SPÓŁKI” is duly formed under the laws of the State of Delaware and is in good standing and has a legal existence so far as the records of this Office show, as of the DATA

Ja, Jeffrey W. Bullock, Sekretarz Stanu Delaware niniejszym zaświadczam, że „NAZWA SPÓŁKI” jest należycie utworzoną spółką zgodnie z prawem Stanu Delaware i jest w dobrej kondycji i istnieje jako podmiot prawny na moment wystawienia dokumentu, zgodnie z zapisem akt biura, na dzień DATA

Podpis Sekretarza Stanu Delaware

Może cię zainteresować: