Nowy wzór umowy z klientami

Umowa zlecenia rejestracji Spółki nr ………./………. zawarta w ………., dnia ………. ………. roku, pomiędzy: ………., adres: ………., zwaną dalej Zleceniodawcą, a: ………., adres: ………., zwana w dalszej części Zleceniobiorcą, reprezentowana przez: ………., adres: ………., działającego na podstawie pełnomocnictwa zwanego w dalszej części Pełnomocnikiem, zwane dalej łącznie Stronami lub Stroną. §1. Definicje. Jeśli w jakimkolwiek miejscu…

State of Delaware Limited Liability Company Certificate of Formation Stan Delaware Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Akt założycielski This certificate of formation is being executed for the purpose of forming a limited liability company pursuant to the Delaware Limited Liability Company Act, 6 Del C 18-101, et Seq. Niniejszy akt założycielski został sporządzony w celu utworzenia…

Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) 1. Country: United States of America (Państwo: Stany Zjednoczone Ameryki) This public document: (Niniejszy document urzędowy) 2. has been signed by Jeffrey W. Bullock (został podpisany przez: Jeffrey W. Bullock) 3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware (osobę działającą w charakterze Sekretarza…

Statement of actions taken to organize NAZWA SPÓŁKI Czynności podjęte w celu ustanowienia NAZWA SPÓŁKI FIRST: Organizer, directed the Secretary of State for the State of Delaware to register the name and certify the formation of NAZWA SPÓŁKI, Delaware limited liability company (the „Company”), PO PIERWSZE Organizator, złożył wniosek do Sekretarza Stanu Stanu Delaware o…

Minutes of organizational meeting

Minutes of organizational meeting of NAZWA SPÓŁKI LLC Protokół z posiedzenia organizacyjnego spółki NAZWA SPÓŁKI LLC The „Organizer”, does hereby adopt the following resolutions on behalf of the Initial Member(s) of NAZWA SPÓŁKI, a Delaware limited liability company (the „Company”): “Organizator” niniejszym podejmuje następujące uchwały w imieniu członka założyciela (członków założycieli) spółki NAZWA SPÓŁKI, spółki…

Department of the Treasury Internal Revanue Service Philadelphia PA 19255-0023 Date of this notice: DATA Employer Identification Number: XX-XXXXXXX Form: SS-4 Number of this notice: Numer For assistance you nay call us at 1-800-829-4933 IF YOU WRITE, ATTACH THE STUB 0F THIS NOTICE NAZWA SPÓŁKI Adres WE ASSIGNED YOU AN EMPLOYER IDENTIFICATION NUMBER Thank you…

Certificate of good standing Certyfikat dobrej kondycji I, Jeffrey W. Bullock, Secretary of State of the State of Delaware, do hereby certify “NAZWA SPÓŁKI” is duly formed under the laws of the State of Delaware and is in good standing and has a legal existence so far as the records of this Office show, as…

Operating Agreement – Manager Managed

OPERATING AGREEMENT MANAGER-MANAGED DATE: PARTIES: RECITAL: The parties to this agreement (the „Members”) are entering into this agreement for the purpose of forming a limited liability company that is to be managed by one or more managers (the “Managers”) under the Limited Liability Company Act of the state of Delaware (the “Act”). AGREEMENTS: 1. FORMATION…

Operating Agreement – Member Managed

OPERATING AGREEMENT MEMBER MANAGED DATE: PARTIES: RECITAL: The parties to this agreement (the „Members”) are entering into this agreement for the purpose of forming a limited liability company under the Limited Liability Company Act of the state of Delaware (the “Act”). AGREEMENTS: 1. FORMATION 1.1 Name. The name of this limited liability company (the „Company”)…

OPERATING AGREEMENT FOR SINGLE MEMBER, MEMBER MANAGED DATE: PARTY: RECITAL: The party to this agreement (the „Member”) is signing this agreement for the purpose of forming a limited liability company under the Limited Liability Company Act of the state of Delaware (the “Act”). AGREEMENTS: 1. FORMATION 1.1 Name. The name of this limited liability company…