Jak działa spółka w Delaware

Jak zarejestrować Firmę w Delaware

Na świecie funkcjonuje wiele obszarów, o których mówi się, że są „rajami podatkowymi”. Liberalne przepisy podatkowe w nich obowiązujące są okazją dla przedsiębiorców do ograniczenia, a w niektórych przypadkach nawet do całkowitej likwidacji kosztów związanych z odprowadzaniem podatku dochodowego, podatku VAT, czy CIT. Trzeba zaznaczyć, że korzystanie z możliwości jakie daje raj podatkowy jest całkowicie legalne.

Istotne jest, by raj podatkowy był umiejscowiony w państwie o stabilnej sytuacji gospodarczej. Jednym z najlepszych rozwiązań dla biznesu jest rejestracja spółki na terenie USA, w stanie Delaware, który spełnia wszelkie wymogi, by być nazywanym rajem podatkowym.

Nieprzypadkowo to właśnie tam zarejestrowano ok. 63% firm z listy 500 najbardziej dochodowych przedsiębiorstw naszego globu.

W stanie Delaware zarejestrowanych jest ponad 850 tys. Firm oraz ponad połowa amerykańskich spółek giełdowych.

Główne korzyści Firmy LLC w Delaware

 • Minimum formalności
 • Minimum formalności podczas zakładania i prowadzenia Spółki.
 • Nie wymagane jest prowadzenie księgowości dla Spółki.
 • Uproszczone procedury ubiegania się o licencję na działalność zastrzeżoną.
 • Optymalizacja podatkowa
 • Brak efektu podwójnego opodatkowania – dochody są przypisywane bezpośrednio do właściciela/li.
 • Niskie lub zerowe opodatkowanie przychodów.
 • Spółka LLC, nie podlega opodatkowaniu VAT.
 • Pełna anonimowość
 • Stan Delaware pozwala na składanie dokumentów rejestracyjnych anonimowo i zdalnie, nie ma obowiązku ujawniania danych właściciela/li spółki.
 • Dane osobowe nie figurują w żadnych dostępnych rejestrach.
 • Właściciele i zarządzający nie odpowiadają swoim majątkiem za długi spółki.
 • Brak ograniczeń co do składu spółki
 • Możliwa jest rejestracja spółek jednoosobowych, wówczas numer identyfikacji podatkowej, tzw. (EIN) uzyskiwany jest tylko i wyłącznie dla Spółki, a nie dla właścicieli.
 • Stabilna i ugruntowana sytuacja polityczna i gospodarcza
 • Szczególna tajemnica bankowa
 • Elastyczne prawo
 • Prestiż i Poważanie.

Obowiązki spółki LLC z Delaware

 • Konieczność złożenia Aktu Ustanowienia Spółki (Certificate of Formation).
 • Dokument jest składany w imieniu Spółki przez Agentów.
 • Roczna opłata administracyjno-urzędowa to $250 (dla spółek nie będących rezydentami, czyli nie generujących dochodu na terenie USA)

Amerykański stan Delaware oferuje przedsiębiorcom anonimowość i swobodę działalności porównywalne z innymi rajami podatkowymi, a przy tym daje prestiż i zaufanie na całym Świecie. Zdecydowanie najbardziej popularną i korzystną opcją dla obcokrajowca jest rejestracja firmy jako spółka LLC (Limited Liability Company), która jest odpowiednikiem polskiej Spółki z. o. o

Może cię zainteresować: