Opodatkowanie spółek w Delaware

Który stan lepszy? Wyoming czy Delaware?

Spółki zarejestrowane w Delaware mają szereg preferencji podatkowych. Jeśli spółka zarejestrowana w Delaware działa poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zwolniona jest całkowicie z podatku dochodowego czy też podatku od zysku. Płaci wyłącznie roczną opłatę (zwaną często podatkiem ryczałtowym, choć formalnie nie jest to podatek) w wysokości 300 dolarów. Ponadto, spółka taka nie jest podatnikiem VAT – może dokonywać sprzedaży z VAT 0%.

Poza tak nakreślonymi preferencjami podatkowymi, są też dodatkowe zalety około-podatkowe. Pierwszą z tych zalet jest brak obowiązku prowadzenia księgowości. Spółka z Delaware nie ma żadnych obowiązków księgowych. Nie musi ani gromadzić faktur ani też dokonywać rozliczeń księgowych. Ponadto brak jest rocznej sprawozdawczości. Spółka nie przedstawia żadnych sprawozdań finansowych.

Kolejnym profitem, tym razem niematerialnym lecz również częściowo powiązanym z kwestiami fiskalnymi – Delaware (USA) nie znajduje się w żadnym państwie (w tym również w Polsce) na żadnej liście krajów stosujących szkodliwą politykę podatkową. To olbrzymi plus w rozliczaniu transakcji.

Może cię zainteresować: