Jak opracować plan przejęcia innej firmy?

Jak opracować plan przejęcia innej firmy?

Chcesz przejąć firmę, ale jesteś neofitą i zastanawiasz się, jak się za to zabrać, aby niczego nie pominąć w swoim planie przejęcia. Przejęcie firmy wymaga bardzo konkretnego biznesplanu, na tyle szczegółowego, aby przekonać potencjalnych inwestorów o wykonalności i opłacalności przedsięwzięcia. Niezawodność i solidność tego niezbędnego dokumentu roboczego jest kluczowa dla całej operacji. W jaki sposób należy opracować skuteczny plan przejęcia?

Przedstawienie swojego projektu.

Każda dokumentacja przejęcia rozpoczyna się od przedstawienia przedsiębiorcy: jego przeszłości, doświadczenia zawodowego i motywacji do przejęcia firmy. To wprowadzenie określa charakter projektu: warunki przejęcia muszą być przedstawione w sposób jak najbardziej przejrzysty. Należy wskazać, czy przedsiębiorstwo jest dzierżawione, czy jest przejmowane osobiście czy z partnerami, czy jest nabywane bezpośrednio czy poprzez spółkę holdingową itp. Te informacje powinny pozwolić na jasne przedstawienie Twoich intencji Twoim kontaktom.

Przeprowadzenie badania firmy i rynku.

Duża część planu przejęcia polega na wykazaniu się doskonałą znajomością firmy docelowej. W tym celu konieczne jest sporządzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej historii, organizacji, charakteru klientów, zasobów operacyjnych oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Oczywiście, niezbędne jest również badanie rynku, ukierunkowane w dwóch kierunkach: z jednej strony poprzez analizę sektora z globalnego punktu widzenia, a z drugiej poprzez dopracowanie tych danych na poziomie lokalnym firmy (obszar działania, rozmieszczenie klientów, itp.).

Sporządzanie bilansu finansowego.

Podczas gdy klasyczny biznes plan wymaga spojrzenia w przyszłość, plan przejęcia przyjmuje podejście retrospektywne. W tym przypadku należy przedstawić pełną analizę sytuacji finansowej firmy docelowej, ponieważ bilans ten posłuży jako podstawa do zastosowania przyszłej strategii. Bilans taki obejmuje analizę trzech ostatnich bilansów firmy, rozwój jej obrotów i wskaźników finansowych, a także szczegółowe spojrzenie na strukturę ekonomiczną i obecną sytuację firmy.

Ustalenie strategii rozwoju.

Część techniczna jest sercem planu odzyskiwania danych. Jest to kwestia przedstawienia celów wyznaczonych dla przyszłości firmy oraz środków, które chcesz wykorzystać, aby je osiągnąć. Odbiorcy planu muszą być w stanie szybko zrozumieć kierunek, w którym chcesz poprowadzić firmę. Ta część powinna również pomóc w upewnieniu się potencjalnych inwestorów, że jesteś na dobrej drodze. Obejmuje on plan rozwoju punktów sprzedaży, strategię komunikacji, podejście marketingowe oraz zmiany, które chcesz wprowadzić w zakresie zasobów ludzkich i zarządzania.

Przedstawienie prognozy finansowej.

Wreszcie plan przejęcia kończy się prognozą finansową. Będzie to obejmować wymagania finansowe, szczegóły dotyczące uruchomionych zasobów, próg rentowności przedsiębiorstwa, plan przepływu środków pieniężnych oraz związany z nim plan finansowy. Jednym z najważniejszych punktów jest uwzględnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, aby zapewnić rentowność projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może cię zainteresować: