Instrukcja wypełniania formularza SS-4

Franchise Tax 2017 - ostatnie przypomnienie

Formularz SS-4 jest formularzem służącym do aplikowania o nadanie spółce numeru EIN czyli Employer Identification Number, który jest również odpowiednikiem polskiego numeru NIP. Numer ten służy do identyfikacji spółki w korespondencji z IRS. Jest także niezbędny do założenia rachunku bankowego i wielu innych celów.

Aby wypełnić formularz SS-4 w pierwszej kolejności należy go pobrać w postaci aktywnego pliku pdf. Kliknij prawym przyciskiem myszy tutaj a następnie wybierz „zapisz element docelowy jako…” zapisz plik i możesz przystąpić do wypełniania.

 • 1 – wpisujemy nazwę spółki. Dla przykładu: NAZWA SPOLKI LLC
 • 2 – pole to wypełniamy, jeśli nazwa handlowa jest inna niż w punkcie 1. Najczęściej zostawiamy to pole wolne
 • 3 – wpisujemy nazwę osoby reprezentującą spółkę
 • 4a – wpisujemy adres spółki do korespondencji (nie rejestracyjny) – w tym polu ulica i nr domu/lokalu
 • 4b – ciąg dalszy adresu korespondencyjnego (nie rejestracyjnego) – miasto, stan (lub województwo), kod pocztowy, Kraj
 • 5a i 5b – wypełniamy jeśli adres osoby z punktu 3 jest inny niż podany w polach 4a i 4b
 • 6 – w tym polu wpisujemy „Poland” jeśli adres jest polski
 • 7a – wpisujemy imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za spółkę
 • 7b – podajemy numer SSN, ITIN albo EIN osoby z pola nr 7a. Jeśli nie ma takiego numeru to wpisujemy „n/a”.
 • 8a – tu znaczymy pola „yes” jeśli wypełniamy formularz dla LLC
 • 8b – wpisujemy liczbę udziałowców spółki LLC
 • 9a – wybieramy typ spółki
 • 9b – wpisujemy w polu „Stata” stan „Delaware”
 • 10 – wybieramy powód aplikowania o EIN. Jeśli potrzebujemy EIN dla celów bankowych wybieramy „Bank purpose” i dodajemy wyjaśnienia typu „need EIN to open bank account”.
 • 11 – wpisujemy datę rejestracji spółki (miesiąc dzień, rok)
 • 12 – wpisujemy miesiąc zakończenia roku obrotowego spółki. Najczęściej „december”
 • 13 – najwyższa liczba zatrudnianych (w USA) pracowników. Wpisujemy najczęściej „0, 0, 0”
 • 14 – pozostawiamy wolne, że chcemy inaczej (patrz instrukcja do SS-4)
 • 15 – jeśli nie zatrudniamy pracowników w USA, wpisujemy „n/a”
 • 16 – określamy przedmiot działalności spółki
 • 17 – więcej informacji słownie o działalności spółki, towarach, usługach itd.
 • 18 – znaczymy „yes” lub „no” odpowiadając na pytanie, czy aplikowało się wcześniej o numer EIN
 • Pole „Third Party Designee” wypełniamy, jeśli podmiot zewnętrzny (pełnomocnik, registrar agent, księgowy) aplikuje o EIN w imieniu spóki.
 • W polu „name and title” wpisujemy imię i nazwisko osoby z pola 7a oraz dopisek funkcji, np. „Jan Kowalski, member of NAZWA SPOLKI LLC” Bardzo ważne, aby z prawej strony dopisać telefon kontaktowy do siebie. IRS może oddzwonić i podać numer telefonicznie. Podajemy również faks kontaktowy, gdyby IRS chciał odesłać formularz z nadanym numerem faksem.
 • Ostatnie pole to podpis i data.

Formularz wysyłamy na:

Internal Revenue Service
Attn: EIN Operation
Cincinnati, OH 45999, USA

lub

Fax-TIN: +1 (859) 669-5760

Może cię zainteresować: