Rozliczenie rachunków bankowych

Księgowość dla amerykańskiej spółki

W USA od dłuższego czasu trwa dyskusja o amerykańskim systemie bankowym. Pojawiały się pytania o to ile amerykańskie spółki posiadają środków poza amerykańskim systemem bankowym na zagranicznych rachunkach (na rachunkach bankowych poza USA).

Po części efektem tej dyskusji była nowelizacja Bank Secrecy Act (ustawy bankowej w skrócie BSA, lub inaczej zwanej „Currency and Foreign Transactions Reporting Act”). Nowelizacja obliguje spółki amerykańskie, które posiadały na swoich rachunkach bankowych saldo większe niż USD 10.000,00 w jakimkolwiek momencie roku do składania do IRS dokumentu TD F 90-22.1 (kliknij żeby zobaczyć wzór dokumentu). Jeśli rachunki prowadzone są w walucie obcej (innej niż USD) do przeliczeń należy stosować kurs z ostatniego dnia grudnia danego roku podawany przez Financial Management Service – wyznaczone do tego biuro amerykańskiego Departamentu Skarbu.

Wszystkie spółki zobowiązane są do złożenia takiego formularza (oczywiście o ile saldo przekroczyło USD 10.000,00) do końca czerwca za rok poprzedni. Złożenie takiego formularza nie nakłada na spółki ani na udziałowców żadnych obowiązków podatkowych. Zebrane w ten sposób dane służą wyłącznie do celów statystycznych.

W formularzu podaje się w pierwszej części dane spółki i jej numer EIN. W drugiej części podaje się maksymalne saldo środków, jakie było zgromadzone na zagranicznym rachunku bankowym (poza USA) w minionym roku kalendarzowym.

Dla naszych klientów jako jedyni na rynku złożenie takiego dokumentu wliczamy w cenę rocznej obsługi spółki. Potrzebne są nam jednak informacje od klientów, które pomogą nam poprawnie wypełnić dla nich formularz TD F 90-22.1. Dlatego też będziemy się zwracać do każdego klienta z osobna w maju każdego roku z prośbą o udzielenie tej informacji. Jeśli klient woli zachować taką informację w poufności, wyłącznie dla siebie, pomożemy mu samodzielnie wypełnić dokument.

Dla klientów, których nie obsługujemy, rozliczenie rachunków bankowych przeprowadzamy za cenę USD 49,00.

AKTUALIZACJA

Znamy już przeliczniki walut stosowane do wyliczenia salda za rok 2013 z dnia 31.12.2013:

  • USD/PLN: 3,0140
  • USD/EUR: 0,7260
  • USD/GBP: 0,6050
  • Inne waluty – kliknij tutaj

Może cię zainteresować: