Kiedy i jakie koszty?

Kupimy długi spółek z Delaware, Wyoming, Nevady

Jednym z częściej pojawiających się pytań jest to o koszty, opłaty, faktury oraz terminy ich ponoszenia. Postanowiliśmy więc przygotować dla naszych nowych klientów rozpiskę całkowitych kosztów związanych z rejestracją i prowadzeniem spółki LLC w Delaware. Rozpisaliśmy konkretne kwoty, daty faktur, terminy płatności i daty zapłaty, aby zobrazować całkowity harmonogram ponoszonych kosztów.

Koszy rejestracji spółki w Delaware

Koszt rejestracji spółki różni się w zależności od pakietów. Koszty te kształtują się następująco:

  • Pakiet złoty: $1299
  • Pakiet srebrny: $899
  • Pakiet brązowy: $699

Koszty te ponoszone są w chwili przystąpienia do realizacji zlecenia. Czyli po wypełnieniu formularza (dostępny tutaj) przystępujemy do sporządzenia wzoru umowy. Wzór umowy podsyłamy mailowo w postaci pdf do zaopiniowania i zaakceptowania lub do zasugerowania zmian lub ewentualnych korekt. Jak umowa zostanie zaakceptowana wystawiamy fakturę i przystępujemy do realizacji zlecenia. Wtedy też płatna jest faktura.

Są to całkowite koszty związane z rejestracją spółki. Nie ma żadnych dodatkowych opłat czy też ukrytych kosztów. Klient nie poniesie żadnych dodatkowych wydatków związanych z rejestracją spółki. Otrzyma w pełni funkcjonalną spółkę z którą będzie mógł prowadzić swój zaplanowany biznes.

Roczne koszty utrzymania spółki LLC w Delaware

Drugą sprawą są koszty roczne obsługi spółki. Kształtują się one następująco:

  • Koszty roczne dla pakietu złotego to: $449
  • Koszty roczne dla pakietu srebrnego to: $349
  • Koszty roczne dla pakietu brązowego to: $349

W roczne koszty obsługi spółki wliczone są wszystkie roczne opłaty takie jak usługa registrar agent, koszt adresu dla spółki w Delaware, koszt przeprowadzenia rozliczeń itd. Jest to płatność za wszystkie roczne usługi wchodzące w pakiet.

Koszty roczne spółki płatne są na podstawie faktury, wystawionej z miesięcznym terminem płatności, gdzie płatność przypada na 14 dni przed rocznicą rejestracji spółki. Aby łatwiej zobrazować terminy w jakich te koszty są ponoszone, najłatwiej będzie jak posłużymy się konkretnym przykładem. Załóżmy że w dniu 23 lutego 2016 została zarejestrowana spółka „Delaware LLC”. Koszty roczne płatne są na podstawie faktury której termin płatności przypada na 14 dni przed rocznicą spółki (czyli 9 lutego) z miesięcznym terminem. Czyli pierwsza faktura za obsługę spółki zarejestrowanej 23.02.2016 zostanie wystawiona w dniu 09.01.2017 z terminem płatności 30 dni gdzie termin zapłaty faktury wypada w dniu 09.02.2017. To będzie pierwsza faktura i każda następna będzie wystawiana co rok tak długo jak spółka będzie funkcjonować (do czasu jej zamknięcia).

Franchise Tax w Delaware

Franchise tax, czyli lokalna opłata za spółkę (forma zryczałtowanego podatku) płatna jest do dnia 1 maja za rok poprzedni. Wynosi $300 rocznie. Bazując na naszym przykładzie spółki „Delaware LLC” zarejestrowanej w dniu 23.02.2016 pierwszą opłatę franchise tax w kwocie $300 za rok podatkowy 2016 będzie płaciła w maju 2017 roku. W dniu 01.04.2017 wystawimy pierwszą fakturę na kwotę $300 z terminem płatności 30 dni do dnia 01.05.2017 roku. Każde kolejne wystawiane będą co roku aż do zamknięcia spółki.

Franchise tax można zapłacić za naszym pośrednictwem (płatność wyżej wymienionej faktury) bądź też samodzielnie na stronie urzędu kartą kredytową – o takiej możliwości poinformujemy wraz z wystawioną powyższą fakturą.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień czy też nurtują Państwa inne zagadnienia, bardzo proszę o kontakt mailowo na kontakt[at]delaware24.pl lub poprzez formularz kontaktu dostępny w zakładce kontakt.

Może cię zainteresować: