LLC z Delaware a RODO/GDPR – rozmowa z ekspertem

Serwis Ktot.Info

Częstym pytaniem, jakie otrzymujemy od klientów to zapytania o RODO i ochronę danych osobowych przez firmy i spółki zarejestrowane w Delaware, USA. Postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z ekspertem od tych spraw, analitykiem serwisu Ktoto.Info. Poprosiliśmy go aby udzielił odpowiedzi na najbardziej nurtujące naszych klientów pytania z zakresu stosowania przepisów RODO przez zagraniczne podmioty, w tym przypadku spółki z USA.

„RODO to rozporządzenie europejskie, które wprowadza pewne zasady, ale zasady te musiały być opisane w prawodawstwie poszczególnych krajów, w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii itd. Nie wprowadzały żadnych obowiązków zmiany prawa w USA.”


Spółka w Delaware

Delaware24: Czym jest RODO/GDPR?

Jakub Goldberg: RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej zwane rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. GDPR to skrrót od angielskiej nazwy rozporządzenia czyli General Data Protection Regulation. Jest to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Gdzie obowiązują przepisy RODO? Czy mają wpływ na przepisy w innych krajach?

Przepisy RODO oraz wynikające z rozporządzenia przepisy krajowe obowiązują na terenie krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Nie mają wpływu na przepisy w krajach spoza Unii Europejskiej, nie obowiązują w USA, Japonii, Rosji i innych krajach, które nie implementują przepisów wewnętrznych wspólnoty.

A jak to ma się w praktyce?

Wystarczy spojrzeć na to co się dzieje na rynku telemarketingu. Jeszcze rok temu najwięcej dużych ośrodków telemarketingu można było znaleźć na Węgrzech, w Czechach oraz na Słowacji. Od początku 2019 roku centra te przenoszą się na Ukrainę. Pierwsze takie centra pojawiały się na przełomie roku aby po trzech kwartałach na Ukrainie było najwięcej takich ośrodków telemarketingu. Firmy telesprzedażowe przenoszą się na Ukrainę nie ze względu na niższe koszty funkcjonowania. Gwałtownie wyemigrowały tam właśnie ze względu na ucieczkę od przepisów RODO/GDPR.

Jak to odnosi się do naszych klientów?

Europejskie prawodawstwo nie ma żadnego wpływu na spółki z Ameryki. Przepisy wewnątrzwspólnotowe nie mają żadnego wpływu na lokalne krajowe przepisy w USA. W związku z tym spółki zarejestrowane w Delaware podobnie jak firmy od wschodniego po zachodnie wybrzeże USA nie podlegają pod przepisy RODO.

Należy też zwrócić uwagę, że RODO to rozporządzenie europejskie, które wprowadza pewne zasady, ale zasady te musiały być opisane w prawodawstwie poszczególnych krajów, w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii itd. Nie wprowadzały żadnych obowiązków zmiany prawa w USA. Jednak jeśli spółka fizycznie poprzez swoje oddziały bądź przedstawicielstwa prowadzi działalność w Polsce czy też innym kraju Unii Europejskiej, będzie musiała podporządkować się temu lokalnemu prawu, które stworzone było w oparciu o wytyczne RODO.

Dziękujemy za rozmowę i rozświetlenie problemu.

Również dziękuję i życzę sukcesów zarówno zespołowi Delaware24 jak i partnerom i klientom firmy Delaware24.

Firma w USA

Nasz rozmówca, Jakub Goldberg, ekspert serwisu ktoto.info – wyszukiwarki nieznanych numerów. Od lat zajmuje się analizowaniem telemarketingu i sprzedaży telefonicznej pod względem organizacyjnym i prawnym. Specjalista w zakresie RODO.

Może cię zainteresować: