NIP w USA – Podstawowe informacje

Lista Registered Agents w Delaware

NIP czyli Numer Identyfikacji Podatkowej stosowany jest do identyfikacji podatnika (osoby fizycznej, przedsiębiorstwa, firmy spółki) do celów podatkowych. USA na numer identyfikacji podatkowej (NIP) mówi się TIN czyli Taxpayer Identification Number co w dokładnym tłumaczeniu znaczy właśnie Numer Identyfikacji Podatkowej. W Polsce numerem identyfikacji podatkowej jest NIP dla firm i PESEL dla osób fizycznych (jeśli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej to do swoich rozliczeń PIT wystarczy jak posiada PESEL i nie jest konieczne posiadanie NIPu). Natomiast w USA do identyfikacji podatkowej stosuje się kilka różnych numerów (NIPów).

Jaki w USA jest numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)?

Numery TIN czyli Taxpayer Identification Numbers

  • Numer SSN czyli Social Security Number – dziewięciocyfrowy numer nadawany osobom fizycznym. Numer ten nadawany jest tylko i wyłącznie amerykańskim obywatelom i osobom bez amerykańskiego obywatela ale z prawem stałego pobytu. Jest to odpowiednik polskiego numeru PESEL, chociaż w dużym uproszczeniu.
  • Numer EIN czyli Employer Identification Number (zwany często FEIN czyli Federal Employer Identification Number) – jest to numer nadawany tylko i wyłącznie przedsiębiorstwom przez amerykański urząd skarbowy. Jest to numer dziewięciocyfrowy. Najbardziej zbliżony jest do polskiego numeru NIP, z tym zastrzeżeniem, że w Polsce NIP może mieć także osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej a w USA numer EIN może mieć tylko przedsiębiorstwo i organizacja (fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy) ale nie nadawany jest on osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
  • Numer ITIN czyli Individual Taxpayer Identification Number – numer ten nadawany jest przez IRS osobom, które nie posiadają numeru SSN (czyli amerykańskiego obywatelstwa albo prawa pobytu w USA). Numer ten nadawany jest tylko osobom fizycznym, nie przedsiębiorstwom. Składa się z dziewięciu cyfr.
  • Numer ATIN czyli Taxpayer Identification Number for Pending U.S. Adoptions – nadawany adoptowanym dzieciom jako numer tymczasowy w czasie, gdy rodzice nie mogą wnioskować o SSN.

Amerykański NIP – podsumowanie

Podsumowując: amerykańscy obywatele i osoby z prawem stałego pobytu posiadają numer SSN. Amerykańskie firmy legitymują się numerem EIN. Natomiast osoby nie mające amerykańskiego obywatelstwa ani też prawa pobytu w USA dla celów podatkowych używają numeru ITIN
Jeśli chcesz wiedzieć, jak wystawia się faktury w USA i jak księguje się faktury wystawione przez amerykańskie firmy – zobacz tutaj.

Może cię zainteresować: