Czy spółka w Delaware opłaca się?

Kupimy długi spółek z Delaware, Wyoming, Nevady

Na potrzeby kalkulacji, przyjmijmy do porównania spółkę LLC z Delaware w USA i polską spółkę z o.o. Przyjmijmy też, że polska spółka z o.o. i LLC wypracowuje miesięczny zysk z działalności operacyjnej 5.000,00 złotych miesięcznie (60.000,00 złotych rocznie) – czyli niewielki.

Dla potrzeb rozliczeń kurs dolara przyjęto z dnia pisania opracowania: 1 USD = 3,15 PLN.

Z o.o.
w Polsce
LLC
w Delaware
Zysk brutto 5000 zł m-c

60000 zł rocznie

5000 m-c

60000 rok

Koszty księgowe 500 zł m-c

6000 zł rocznie

91 zł m-c

1099 zł rok

Podatek 855 zł m-c

10260 zł rocznie

65 zł m-c

787 zł rok

Dywidenda 692 zł m-c

8310 zł rocznie

920 zł m-c

11041 zł rok

Zysk netto 2952 zł m-c

35429 zł rocznie

3922 zł m-c

47071 zł rok

Ub. społeczne 634 zł m-c

7608 zł rocznie

400 zł m-c

4800 zł rok

Ub. zdrowotne 254 zł m-c

3054 zł rok

254,55 zł m-c

3.054,60 zł rok

Zysk 2063 zł m-c

24766 zł rok

3.268,09 zł m-c

39.217,05 zł rok

Widać wyraźnie, że w pierwszym roku działalności spółka w Delaware, przy takich samych zyskach operacyjnych (zyskach ze sprzedaży towarów, usług) wypracowała dla właściciela/udziałowca zysk roczny większy o 14.450,85 zł rocznie (1.204,24 zł miesięcznie) a spoglądając na wyliczenia inaczej, spółka w Delaware wypracowuje dla swoich właścicieli/udziałowców zysk rzędu 158,35% tego co przy identycznej działalności w Polsce.

Przy większych dochodach, różnica ta zwiększa się (w Polsce płaci się CIT procentowy a w Delaware stały, ryczałtowy podatek USD 250 rocznie bez względu na zysk/dochód/obroty).

Ponadto, w stanie Delaware nie ma podatku VAT. W związku z tym, przy sprzedaży swoich towarów/usług finalnemu odbiorcy (konsumentowi) można obniżyć cenę o 23% nie zmniejszając zysków lecz stając się bardziej konkurencyjnym cenowo co zwiększy obroty. Można również pozostawić cenę a swoje zyski powiększyć o 23%. Można zastosować także model mieszany: częściowo obniżyć cenę, częściowo zwiększyć swoje zyski. Możliwości zwiększenia swoich zysków i konkurencji cenowej jest wiele bez podatku VAT.

Może cię zainteresować: