USA – raj podatkowy

Który stan lepszy? Wyoming czy Delaware?

Raj podatkowy jest to miejsce, gdzie można uniknąć płacenia podatku dochodowego lub też płacić go w ograniczonej wysokości. Ponadto zgodnie z definicją, raj podatkowy to także miejsce, w którym nie istnieje wymiana informacji o zarejestrowanych tam spółkach. Gdy tak popatrzymy na definicję raju podatkowego to niewątpliwie Delaware spełnia te wszystkie warunki.

Stan Delaware to jeden z najmniejszych stanów w Stanach Zjednoczonych Ameryki, który ponadto posiada bardzo liberalne przepisy podatkowe i prawo gospodarcze, które pozwala na zakładanie spółek LLC (z ograniczoną odpowiedzialnością) bez konieczności rozliczania się z amerykańskim urzędem skarbowym, pod warunkiem, że działalność nie jest prowadzona na terenie stanu.

W chwili obecnej (stan na grudzień 2011) zarejestrowano tam ponad 850 tysięcy spółek, swoje siedziby ma tam połowa nowojorskiej giełdy oraz połowa spółek z listy Fortune 500. Co sprawia, że raj podatkowy jakim jest stan Delaware jest tak atrakcyjny dla przedsiębiorców? Założona tam spółka musi uiszczać coroczną opłatę administracyjną w wysokości 300 dolarów rocznie (czasami nazywa się opłatę podatkiem rocznym lub podatkiem zryczałtowanym, co jest jednak błędnym pojęciem, ale w potocznym języku występuje) i na tym koniec jakichkolwiek opłat. Dodatkowo, dzięki spółce chroniona jest tożsamość zarządu, właściciela i dyrekcji spółki.

Szacunkowo, by prowadzenie firmy w Delaware opłacało się, dochód firmy w Delaware powinien być wyższy niż USD 1500 (czyli około PLN 4600) brutto (przed podatkami i ZUSem) w skali miesiąca. Ponadto, w stanie Delaware nie ma podatku VAT. Spółka jest więc bardziej konkurencyjna cenowo. Może zwiększyć swoją marżę o wysokość wcześniej płaconego w Polsce VAT (23%), może o tą kwotę zmniejszyć cenę. Może również częściowo obniżyć cenę i częściowo zwiększyć marżę.

Ważne jest także, by zakładana spółka miała tylko jednego członka – w ten sposób nie trzeba występować o nadanie amerykańskiego odpowiednika NIP (numer EIN) i jedyne zeznanie jakie co roku trzeba przedstawić to dokumenty z których wynikają zerowe dochody z tytułu działalności na terenie USA. Numer EIN jest jednak konieczny do otwarcia rachunku bankowego. Dodatkowo, trzeba podać dane przedstawiciela prawnego (tak zwany Registrar Agent), którym jest zazwyczaj wybrana kancelaria prawna – w przypadku zakładania spółki za naszym pośrednictwem jesteśmy to my.

Zaletą spółki LLC jest to, że bardzo silnie chroni swoich członków przed odpowiedzialnością finansową. Pozostałe przepisy Delaware są na tyle elastyczne, że wiele firm działających jedynie w Stanach decyduje się na rejestrację, co powinno stanowić najlepszą rekomendację dla takiego działania.

Może cię zainteresować: