Certificate of Formation – Akt Założycielski Spółki LLC

Delaware - firma, spółka, dokumenty, USA

State of Delaware Limited Liability Company Certificate of Formation

Stan Delaware Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Akt założycielski

This certificate of formation is being executed for the purpose of forming a limited liability company pursuant to the Delaware Limited Liability Company Act, 6 Del C 18-101, et Seq.

Niniejszy akt założycielski został sporządzony w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Ustawą o Spółkach z Ograniczoną Odpowiedzialnością Stanu Delaware 6 Del C 18-101, i następne.

FIRST: The name of the limited liability company is NAZWA SPÓŁKI LLC

PO PIERWSZE: Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to NAZWA SPÓŁKI LLC

SECOND: The address of its registered office in the State of Delaware ADRES W DELAWARE. The name of its Registered Agent at such address is NAZWA REGISTRAR AGENT

PO DRUGIE: Siedzibą spółki w stanie Delaware jest ADRES W DELAWARE. Nazwa Agenta Rejestracyjnego spółki z siedzibą pod powyższym adresem to NAZWA AGENTA REJESTRACYJNEGO

THIRD: The members agree to be bound by the signed Limited Liability Company Agreements except as they may be contradicted by the limited Liability Company Act of the State of Delaware.

PO TRZECIE: Członkowie wyrażają zgodę na bycie związanym podpisami Umowami Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, chyba, że umowy te będą sprzeczne z Ustawą o Spółkach z Ograniczoną Odpowiedzialnością Stanu Delaware.

IN WITNESS WHEREOF, I, the undersigned, being fully authorized to execute and file this document, for the purpose of forming a limited liability company pursuant to the Delaware Limited Liability Act, do make this Certificate of Formation, acknowledging under the penalties of perjury in the third degree. hereby declaring and certifying that this instrument is my act and deed and the facts herein are true, pursuant to 6 Del. C §18-204 and accordingly have hereunto set my hand this DATA.

NA DOWÓD POWYŻSZEGO ja, niżej podpisany, będący w pełni upoważniony do sporządzenia i złożenia do akt niniejszego dokumentu dla celów założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Ustawą o Spółkach z Ograniczoną Odpowiedzialnością Stanu Delaware, sporządzam niniejszy Akt Założycielski, niniejszym stwierdzając oraz poświadczając pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań pod przysięgą, iż niniejszy dokument jest aktem mojej własnej i nieprzymuszonej woli, oraz zawarte w nim fakty są prawdziwe zgodnie z 6 Del. C §18-204 i w związku z tym złożyłem mój podpis DATA.

Organizer (Organizator): PODPIS

Może cię zainteresować: