Zmiana w firmie. Działanie zakłóca normalność

Zmiana w firmie. Działanie zakłóca normalność

Kiedy w firmie mówi się o zmianach, perspektywa ta wywołuje stres wśród pracowników. Błyskawicznie staje się rzeczywistością i często ma wpływ na wszystkie działy. Co jednak zmieniło się, zmienia lub będzie się zmieniać w firmie? Od jakiegoś czasu każdą nową rzecz uważamy za oczywistość. Ale za każdą nową rzeczą czai się zmiana, a ta zmiana ma wiele twarzy. Często nasza osobista ciemność skupia nas tylko na jednym lub dwóch aspektach, szczególnie tych, które ułatwiają nam życie lub tych, które je zakłócają. Nie zapominajmy, że ludzie potrzebują czasu, aby się przystosować.

Metody pracy i zadania.

Jeśli jest coś, co stale się zmienia, to są to zadania i metody pracy. Wprowadzenie nowych technologii gruntownie zmieniło firmy i sposób ich działania. Aby podać tylko jeden przykład, komputer jest niezbędnym narzędziem, a poczta elektroniczna jest koniecznością. Układ i jego następstwo, pisanie, które było jedną z podstawowych umiejętności maszynistek i sekretarek, zostały przeniesione na wszystkich tych, którzy używają słowa pisanego za pośrednictwem komputera. Zostali zmuszeni do nabycia umiejętności pisania na maszynie, formatowania i pisania. Potężne oprogramowanie narzuciło swój dyktat i często zdarza się, że sprzedawcy, na przykład, korzystają z Worda, Excela lub CRM, podczas gdy wcześniej byli uzależnieni od asystenta, który wykonywał zadania związane z ich pracą.

Wszystkie sektory są pod wpływem technologii informatycznych, a problemem, który pojawia się przy każdej zmianie, jest zdolność ludzi do przystosowania się do nowych zadań lub do nabycia umiejętności korzystania z nich. Podobnie, podczas gdy kiedyś obowiązkowe było chodzenie do firmy, aby pracować, telepraca staje się niezbędna dla dobrego samopoczucia pracowników w celu złagodzenia redukcji kosztów (zmniejszenie przestrzeni roboczej) i powstrzymania pandemii. Stało się to sposobem na kontynuowanie pracy i standardem wymaganym przez rząd. Z drugiej strony pojawi się potrzeba odnalezienia drogi powrotnej do firmy, w której wykuwają się cenne relacje międzyludzkie.

Bogactwo zastosowań.

Należy powiedzieć, że nowe technologie czynią znaczne postępy i podążają za sobą. Nie sposób już zliczyć aplikacji, które wpłyną na nasz sposób pracy. Najgorsze jest to, że niektóre z nich są po prostu modne i znikną tak jak się pojawiły, a my możemy stracić czas na zdobywanie ich funkcjonalności. Dziś umówienie się na wizytę u lekarza odbywa się za pośrednictwem platform internetowych. Lekarze, którzy kiedyś byli odporni na teleporady, stali się ekspertami od czasu kryzysu zdrowotnego. Oczywiste jest, że taka transformacja zadań często ma na celu obniżenie kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może cię zainteresować: