Rejestracja spółek offshore

Milion spółek w Delaware

Nie ma przesady w tym co można przeczytać o rajach podatkowych i zarejestrowanych tam spółkach offshore. Może to jest duże uproszczenie, ale w gruncie rzeczy spółki offshore działają tak samo jak standardowe spółki poza rajami podatkowymi (taki zwane onshore). Prowadzą taki sam typ działalności biznesowej a odpowiedzialność udziałowców jest równa kapitałowi spółki.

Główną różnicą pomiędzy spółkami onshore a offshore jest różnica w płaconych podatkach. Spółka offshore zarejestrowana w raju podatkowym odprowadzam podatki według jurysdykcji miejsca rejestracji. Najczęściej są to podatki jednocyfrowe albo wynoszące zero. Ponadto, dzięki ograniczonej biurokracji w większości rajów podatkowych, można w łatwy sposób uciec od piekła biurokracji a co za tym idzie, administrowanie taką spółką również jest łatwiejsze i tańsze.

Kolejną zaletą spółek offshore jest tajemnica. W większości jurysdykcji dane udziałowców są chronione przed dostępem osób trzecich i mogą być wyjawione jedynie na polecenie sądu miejsca rejestracji spółki. W praktyce więc jest to niemożliwe. Dane są chronione przed niechcianymi osobami a także przed urzędami (między innymi skarbowymi) i nawet polskie orzeczenia sądu nie są podstawą dla miejscowych sądów do ujawnienia danych udziałowców.

Oczywiście należy zwrócić uwagę, że zasady i procedury prowadzenia spółek różnią się w zależności od kraju rejestracji. Dlaczego więc nasi klienci wybierają reje podatkowe na rejestrację swoich spółek? Najważniejsze to aby zaoszczędzić znaczące środki na podatkach, ochronić aktywa, zredukować ryzyko, zredukować koszty, ochronić prywatność i uniknąć biurokracji.

Kim najczęściej są nasi klienci?

Firmami handlowymi, sklepami internetowymi, firmami inwestującymi w nieruchomości, instytucjami finansowymi, firmami z branży rozrywki, firmami konsultingowymi, zarządcami jachtów i statków, firmami z branży hazardu, firmy hostingowe i administratorzy sieci, pośrednikami handlowymi

Administracja i zarządzanie spółkami offshore.

Organizacja, formowanie i rejestracja spółek offshore jest prosta i zrobimy to za ciebie! Co może jednak zaprzątać twoją głowę to zarządzanie taką spółką i jej administracja według miejscowej jurysdykcji. Dlatego zalecamy klientom rozważenie przekazanie nam administrowanie spółkami offshore na miejscu według ich zaleceń i z pełnomocnictwami.

Prywatność, tajemnica i poufność.

Zgodnie z regulacjami prawnymi regulującymi pranie pieniędzy, stosujemy procedury obowiązujące w procederze prania pieniędzy. Jednak ze względu na fakt, że całość danych naszych klientów przechowywana jest poza dostępem polskich instytucji kontrolnych, nasi klienci mogą być pewni, że ich dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Zarówno nasze serwery jak i cała dokumentacja papierowa znajduje się na zagranicznych serwerach poza polską jurysdykcją. Nie udzielamy więc żadnych informacji o podmiotach kontaktujących się z nami żadnemu urzędowi i instytucji. Możesz liczyć na naszą całkowitą poufność. Ponadto, obowiązuje nas tajemnica adwokacka i radcy prawnego.

Żeby rozpocząć swoją działalność gospodarczą na terytorium raju podatkowego, na terytorium offshore niezbędne staje się wytyczenie celów, jakie chcemy osiągnąć przez rejestrację spółki offshore, a następnie wybór formuły organizacyjnej spółki w ramach dostępnych na danym terytorium form prawnych. Celem numer jeden najczęściej staje się optymalizacja podatkowa. W dalszej kolejności pojawiają się kwestie poufności, ochrony majątku a także często konieczność wyprowadzenia działalności nielegalnej z Polski do jurysdykcji, w której taka działalność jest legalna (jak na przykład działalność hazardowa). Najczęściej wykorzystuje się lokalną odmianę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, pojawiają się ponadto (w nielicznych wypadkach) spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. W określonych sytuacjach korzystne jest utworzenie trustu, lub innej podobnej struktury.

Czas trwania procesu rejestracyjnego.

Czas trwania procesu rejestracyjnego spółki w raju podatkowym różni się w poszczególnych jurysdykcjach i waha się od 24-48h godzin (Delaware w USA, Wyspy Bahama, Panama), jednego tygodnia (UK) do około jednego miesiąca (jak w przypadku Cypru).

Koszt założenia spółki w raju podatkowym.

Koszt założenia spółki offshore w raju podatkowym waha się od kilkuset dolarów do kilkunastu tysięcy. Sporządzenie dokładnego cennika usług czy to w PLN czy też w USD bądź EUR jest praktycznie niemożliwe. Głównie ze względu na wielkie różnice kursowe między tymi walutami a bardzo wahającymi się walutami lokalnymi. Wstępny orientacyjny cennik można poczytać tutaj. Ceny są orientacyjne. Mogą się wahać kilka procent, nie więcej.

Podstawowy pakiet usług związanych z powołaniem do życia spółki w raju podatkowym zawiera:

  • Usługi rejestracji spółki offshore (pakiet zawiera sprawdzenie dostępności nazwy oraz zarejestrowanie spółki w trybie i na zasadach zgodnych z wymogami wybranego terytorium offshore).
  • Sporządzenie dokumentów, dokumentów udziałowych (akcji), pełnomocnictw oraz pieczęci (pakiet zawiera przygotowanie wszystkich niezbędnych, wewnętrznych dokumentów zgodnie ze standardami jurysdykcji, oraz wykonanie pieczęci spółki).
  • Tzw. usługi domicylu (raje podatkowe wymagają, aby spółki dysponowały lokalną zarejestrowaną siedzibą, miały wyznaczonego zarejestrowanego agenta, lub nawet pełnomocnika oraz sporządzały odpowiednie deklaracje lub sprawozdania podatkowe oraz uiszczały należne opłaty).
  • Wirtualny adres rejestracyjny spółki offshore (zarejestrowanie spółki pociąga za sobą konieczność spełnienia kilku dalszych wymogów. Jednym z obowiązków jest utrzymywanie przez spółkę lokalnej zarejestrowanej siedziby. Adres tej siedziby winien znajdować się w oficjalnych dokumentach).
  • Założenie rachunków bankowych.

Jak zacząć rejestrację spółki offshore?

Aby rozpocząć planowanie założenia spółki offshore w raju podatkowym, prosimy o kontakt e-mail z opisem planowanej działalności gospodarczej i celów (optymalizacja podatkowa, poufność, ochrona kapitału, koszt rejestracji i utrzymania spółki itd.). Następnie przygotujemy pierwszy wstępny szkic spółki nad którym będziemy dalej pracować, aby uszyć na miarę potrzeb najlepsze rozwiązania. Nie posiadamy gotowych schematów. Każdy klient traktowany jest indywidualnie. Nie sprzedajemy hurtowo spółek, tylko pomagamy rejestrować spółki dostosowane do potrzeb.

Może cię zainteresować: