Zakładanie spółki Delaware

Zakładanie spółki Delaware

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki w Polsce jest w wielu przypadkach niekorzystne ekonomicznie. Trzeba mieć na uwadze, że wskutek konieczności zapłaty podatku od osób prawnych, a następnie odprowadzenia podatku PIT od osiągniętych dochodów biznes może okazać się mało rentowny.

Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się spółki offshore. Polegają one na tym, że nowy podmiot gospodarczy zakładany jest poza granicami kraju, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Tytułem przykładu, spółka Delaware może zostać utworzona przy bardzo niskim kapitale zakładowym. Zasady rachunkowości, jakie stosuje się w takich podmiotach, są niemal identyczne jak nasze krajowe. Ponadto możliwe jest uzyskanie licznych preferencji i ulg podatkowych, dzięki którym prowadzenie działalności będzie bardzo korzystne. Zakładanie spółki Delaware również jest bardzo proste i nie wymaga gromadzenia obszernej dokumentacji. Ważne jest jednak, aby uzyskać rezydencję podatkową w Stanach Zjednoczonych.

Na czym to polega zakładanie spółki w Delaware?

Posiadanie spółki wiąże się z rejestracją w urzędach, na terenie USA, podobnie jak u nas, kiedy zakłada się firmę, należy zgłosić się do Urzędu Skarbowego, a także ZUS. Także i za granicą istnieją podobne urzędy, ale oparte o zupełnie inne przepisy i jak się okazuje często bardzo uproszczone procedury. Ale co innego jeśli właścicielem firmy jest osoba, która na stałe mieszka za granicami Stanów Zjednoczonych. Można wtedy powiedzieć, że jej rezydencją podatkową jest kraj, w którym stale zamieszkuje, jeśli mieszka w Polsce, jest to Polska, a jeśli w innym kraju, to ten kraj.

Osoba fizyczna jako rezydent, powinna płacić podatki tam, gdzie spędza większą część roku, tak mówią przepisy prawa. Z tym, że przepisy mówią także o ochronie przed podwójnym opodatkowaniem, więc w przypadku kiedy osoba taka prowadzi interesy w USA, tam ma swoją spółkę i adres jej siedziby, może się ubiegać o rezydencję podatkową jako osoba prawna, czyli wspomniana spółka. Obywatel Polski może więc mieć rezydencję podatkową w Polsce, jako Polak, a jednocześnie jego spółka może posiadać rezydencję podatkową w USA, jako podmiot gospodarczy.

Może cię zainteresować: