Biuro rachunkowe i księgi rachunkowe

Biuro rachunkowe i księgi rachunkowe

Bez względu na to czy firma ma swój dział rachunkowości, czy tą działkę działalności zleca na zewnątrz, powierza prowadzenie swoich ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, musi mieć określone i spisane podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to zazwyczaj Polityka rachunkowości firmy, spółki czy też Zasady rachunkowości.

W tym dokumencie zatwierdzonym przez zarząd, spisane są wytyczne co do sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych firmy. Wg tych zasad biuro rachunkowe, czy pracownicy działu rachunkowości, odnotowują w księgach, wprowadzają do ksiąg rachunkowych dokumenty. Dla biura rachunkowości i działu rachunkowości to jest „biblia”. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych określają:

  • Miejsce prowadzenia ksiąg,
  • Wskazują rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze,
  • Sposób i metody prowadzenia ksiąg,
  • Sposób korekt błędów, zmian zasad, zmian szacunków (np. dotyczące zmian metod wyceny materiałów na magazynie),
  • Technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • Kontrolę dostępu i kontrolę danych,
  • Dowody księgowe, definiują co jest w firmie dowodem księgowym,
  • Zasady przechowywania dowodów księgowych, zestawień i raportów,
  • Metody i terminy inwentaryzacji majątku firmy (składników majątku trwałego i obrotowego).

Jeśli biuro rachunkowe jest audytowane, do biura rachunkowego przychodzi kontrola, czy przed podpisaniem sprawozdania finansowego sporządzonego przez księgową z biura rachunkowego, czy działu rachunkowości biegły rewident sprawdza księgi – to pierwszą pozycją, którą audytor, kontroler czy biegły rewident bierze do ręki jest dokument zawierający, właśnie, „Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych”
Bez tego ani rusz.

Może cię zainteresować: