Konieczność zmiany modelu biznesowego?

Konieczność zmiany modelu biznesowego?

Zmiana oznacza zmierzenie się z niepewnością, ale oznacza również zapewnienie firmie środków do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Innowacje zmieniły nasz sposób życia i to, co wczoraj było niezbędne, dziś stało się przestarzałe. Na rynku pojawia się innowacja, w sektorze pojawia się konkurent oferujący wysokowydajne usługi, a Ty rozumiesz, że aby firma mogła dalej funkcjonować, konieczna jest zmiana modelu biznesowego. Ale nie jesteś sam i będziesz musiał przekonać i wdrożyć zmiany, wstrząsając nawykami, które będą wymagały wysiłku od twoich zespołów. Jest to trudna decyzja, zwłaszcza, że oznacza akceptację ze strony pracowników i partnerów, co nie jest najmniejszą trudnością. Zmiana modelu biznesowego pozostaje trudnym, ale często koniecznym wyborem. Dla przedsiębiorców wyzwaniem jest skłonienie swoich zespołów i partnerów do zaakceptowania tej zmiany.

Przekonywanie współpracowników.

Zmiana modelu biznesowego, niezależnie od wielkości firmy, wymaga wsparcia ze strony pracowników. Jednak przekonanie zespołów do zaakceptowania zmiany wymaga wypracowania niezbędnych przekonań i argumentów, które pozwolą im to zrozumieć. Najpierw należy przedstawić zmianę jako szansę. Każdy pracownik musi czuć, że jest uczestnikiem zmiany i rozumieć wszystkie jej parametry, aby mogła ona przebiegać harmonijnie. W tym celu należy wyjaśnić sytuację: pokazać, że firma może sobie poradzić w krótkiej perspektywie, ale także, że w perspektywie średnioterminowej praca każdego z nas stanie pod znakiem zapytania, ponieważ nie zrozumieli, że muszą się dostosować. Wreszcie, jeśli firma się rozrośnie, to oni będą pierwszymi beneficjentami.

Ukazanie potrzeby i możliwości.

Innowacje w modelu biznesowym bardzo często napotykają na trudności ze strony osób odpowiedzialnych za zarządzanie, ponieważ stawiają pod znakiem zapytania ich rolę, a obawa przed utratą wiedzy skłania ich do stawiania przeszkód. Uważaj! Będą oni wpływać na członków swojego zespołu. Dlatego istotne jest, aby rozwijać komunikację, która pozwoli każdemu menedżerowi zrozumieć, o co toczy się gra. Trzeba ich nakłonić, by wyobrazili sobie przyszłość i poprosić, by byli siłą napędową propozycji, ale także by dostrzegli trudności i zapytali, jakie dostosowania trzeba będzie wprowadzić.

Pokaż, że produkt nie jest mistrzem.

Przykładów na to nie brakuje. Wystarczy spojrzeć na historię firm, aby przekonać się, że zmiana modelu biznesowego jest integralną częścią życia przedsiębiorstwa. Można wspomnieć, że to nie tylko firmy istniejące od dziesięcioleci, ale także młode przedsiębiorstwa, które nie zawahały się zmienić swojego modelu biznesowego i odniosły sukces. Firmy produkujące sprzęt gospodarstwa domowego są uderzającym przykładem rozwoju: miotła przekształcona w odkurzacz, ale także tworzenie nowych produktów: frytownica, mikrofalówka.

Przezwyciężanie niechęci.

Najczęściej podawany powód dotyczy umiejętności zawodowych, jak na przykład w przypadku przejścia z maszyn do pisania na komputery: ludzie czuli się niekompetentni. Zostali oni zatrudnieni w oparciu o umiejętności zawodowe, które zdobywali powoli i poproszono ich o zdobycie nowej umiejętności. Komputer z jego nowymi funkcjami pokazał, że ich wiedza była przestarzała. Stawka jest tak wysoka, że konieczne jest przezwyciężenie tej niechęci. Konieczne będzie wprowadzenie środków, takich jak szkolenia, aby pomóc pracownikom, których zmiana dotknie najbardziej bezpośrednio, w przezwyciężeniu ich trudności psychologicznych.

Przezwyciężanie lęków.

Inną powtarzającą się przeszkodą jest obawa przed utratą dochodów. Przyjęte zmiany mogą bowiem wpłynąć na dochody przedsiębiorstwa, ponieważ zanim będzie można wdrożyć nowy model biznesowy, konieczne będzie pozostawienie tego, co obecnie stanowi majątek przedsiębiorstwa. Nawet jeśli podjęte decyzje spowodują zmniejszenie przychodów w krótkim okresie, nie należy kwestionować zmian. Przedsiębiorcy powinni zatem być w stanie wskazać na ogromny długoterminowy potencjał gospodarczy każdej zmiany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może cię zainteresować: