Otwórz firmowy rachunek bankowy w USA

Otwórz firmowy rachunek bankowy w USA

Firmowe rachunki bankowe w Stanach Zjednoczonych nazywane są również komercyjnymi rachunkami bankowymi lub kontami firmowymi. Oferujemy zagranicznym inwestorom (spoza USA) możliwość otwarcia firmowych rachunków bankowych w Stanach Zjednoczonych dla ich spółek zarejestrowanych w tym kraju.

W przypadku istniejących spółek zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych właściciel może nawiązać współpracę z nami w celu zdalnego otwarcia firmowego rachunku bankowego w Stanach Zjednoczonych zamiast udawać się do Stanów Zjednoczonych osobiście. W przypadku spółek rejestrowanych za naszym pośrednictwem większość dokumentów potrzebnych do otwarcia rachunku przygotujemy w oparciu o posiadane dane.

Podstawowe informacje:

I – Charakterystyka rachunku bankowego w USA

 1. Otwarcie rachunku bankowego w Stanach Zjednoczonych odbywa się w ciągu 2 dni roboczych.
 2. Wpłata początkowa wynosi jedynie 5000 USD.
 3. Niska opłata za utrzymanie rachunku pozwala ograniczyć koszt zarządzania rachunkiem.
 4. Usługa obejmuje otwarcie rachunku czekowego i oszczędnościowego oraz darmową książeczkę czekową.
 5. Oprócz rachunku w USD klienci mogą również wnioskować o otwarcie rachunków w innych walutach, aby móc obsługiwać najważniejsze waluty rozliczeniowe na świecie (EUR, HKD, GBP itp.).
 6. Równoczesne uruchomienie bankowości internetowej i mobilnej z możliwością wykonywania międzynarodowych przelewów bankowych.
 7. Zakwalifikowany klient ma możliwość otrzymania w ramach promocji 250 USD za otwarcie rachunku.

II – Usługa oraz koszt otwarcia firmowego rachunku bankowego w Stanach Zjednoczonych

Oferujemy klientom usługę zdalnego otwarcia rachunku bankowego w Stanach Zjednoczonych za opłatą wynoszącą 1100 USD. Usługa obejmuje:

 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie zdalnego otwierania firmowego rachunku bankowego w Stanach Zjednoczonych.
 2. Przygotowanie planów wykonalności dla klientów.
 3. Sprawdzenie dokumentów rejestracyjnych spółki w Stanach Zjednoczonych pod kątem zgodności z wymogami banku.
 4. Profesjonalne doradztwo w zakresie materiałów przygotowanych przez klienta.
 5. Sprawdzenie materiałów przygotowanych przez klienta w celu otwarcia rachunku bankowego.
 6. Wysłanie wszystkich dokumentów do banku w Stanach Zjednoczonych w celu przeprowadzenia wstępnego przeglądu.
 7. Sprawdzenie dostępności i ustalenie spotkania między bankiem a klientami.
 8. Zorganizowanie telekonferencji lub wideorozmowy między klientami a bankiem w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem serwisu Zoom.
 9. Śledzenie całego procesu otwierania rachunku bankowego, okresowe informowanie klienta o postępie.
 10. Odbiór dokumentów w imieniu klientów po pomyślnym otwarciu rachunku bankowego i wysłanie do klienta pocztą wszystkich materiałów wraz z kodem PIN i książeczką czekową.

III – Termin płatności

Z uwagi na charakter usługi wymagamy uiszczenia pełnej opłaty za usługę (1100 USD) przed wykonaniem usługi otwarcia rachunku bankowego (omówiono w części II). O ile nie wystąpią szczególne okoliczności, po rozpoczęciu świadczenia usługi opłata nie jest zwracana.

Procedura płatności: po potwierdzeniu szczegółów dotyczących usługi przez klienta wyślemy fakturę wraz z listą kontrolną dotyczącą procesu otwierania rachunku bankowego, aby klient mógł zorganizować płatność. Przyjmuje płatności przelewem bankowym oraz za pośrednictwem usług PayPal w walucie USD oraz PLN (po przeliczeniu według kursu banku).

Jakiekolwiek opłaty związane z przekazaniem środków pokrywa klient. Na przykład w sytuacji płatności poprzez PayPal dolicza się do opłaty dodatkowe 5% tytułem prowizji PayPal.

IV – Materiały wymagane do złożenia wniosku o otwarcie firmowego rachunku bankowego

 1. W przypadku spółek zarejestrowanych przez nasza firma, pomożemy klientom przygotować następujące dokumenty:
  1. Świadectwo rejestracji spółki w Stanach Zjednoczonych oraz statut.
  2. Numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN) nadany spółce w Stanach Zjednoczonych.
  3. Dokument tożsamości osoby odpowiedzialnej upoważnionej do reprezentowania spółki (dyrektora, kierownika, pracownika administracyjnego itp.).
  4. Potwierdzenie adresu zamieszkania w Stanach Zjednoczonych (rachunek za media, rachunek telefoniczny, wyciąg bankowy lub podobny dokument za ostatnie 3 miesiące) osoby odpowiedzialnej upoważnionej do reprezentowania spółki (dyrektora, kierownika, pracownika administracyjnego itp.). Obcokrajowcom, którzy nie są w stanie przedstawić takiego dowodu, możemy pomóc uzyskać kwalifikowane potwierdzenie adresu zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Niniejsza oferta nie obejmuje usługi dostarczenia dowodu potwierdzającego adres zamieszkania w Stanach Zjednoczonych.
  5. Potwierdzenie adresu zamieszkania poza obszarem Stanów Zjednoczonych (rachunek za media, rachunek telefoniczny, wyciąg bankowy lub podobny dokument za ostatnie 3 miesiące) osoby odpowiedzialnej upoważnionej do reprezentowania spółki (jeśli taka osoba jest obcokrajowcem).
  6. Indywidualny numer identyfikacji podatkowej (ITIN) osoby odpowiedzialnej upoważnionej do reprezentowania spółki (dyrektora, kierownika, pracownika administracyjnego itp.). W przypadku spółek zarejestrowanych przez nas, wniosek o nadanie numeru ITIN jest uwzględniony w pakiecie rejestracyjnym. Niniejsza oferta nie obejmuje opłaty za usługę złożenia wniosku o nadanie numeru ITIN.
 2. Klienci muszą we własnym zakresie przygotować następujące dokumenty.
  1. Dowody prowadzenia działalności (na przykład faktury, umowy lub porozumienia zawierające szczegółowe dane transakcji, informacje na temat klientów oraz dostawców).
  2. Biznesplan (jeśli istnieje).
  3. Inne informacje, takie jak witryna internetowa firmy, broszura (jeśli istnieje).

Bank akceptuje wyłącznie dokumenty w języku angielskim. Jeśli dokumenty sporządzono w innych językach, konieczne jest ich tłumaczenie. Usługa otwarcia rachunku bankowego przez nas nie obejmuje tłumaczenia. Jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z usługi tłumaczenia, możemy polecić firmę tłumaczeniową, która zrealizuje usługę tłumaczenia.

V – Przebieg procedury otwarcia rachunku bankowego

 1. Klienci wysyłają do nas wszystkie przygotowane dokumenty (wspomniane w części IV).
 2. My wysyłamy otrzymane dokumenty do urzędników bankowych w celu oceny możliwości otwarcia rachunku bankowego.
 3. Urzędnicy bankowi przedstawiają swoją opinię.
 4. Po otrzymaniu płatności nasi pracownicy spotykają się z urzędnikami bankowymi w celu uzyskania formularzy wniosków udostępnianych przez bank i organizują telekonferencję między klientem a urzędnikiem bankowym.
 5. Po odbyciu telekonferencji lub wideorozmowy i otrzymaniu od klienta podpisanego wniosku urzędnicy bankowi przekażą wszystkie dokumenty do działu zgodności w celu ich zatwierdzenia.
 6. Wynik procedury otwarcia rachunku bankowego najpierw zostanie przesłany pocztą elektroniczną przez urzędników bankowych zgodnie z polityką banku. Okres oczekiwania wynosi około 2 dni roboczych.
 7. Jeśli rachunek bankowy zostanie pomyślnie otwarty, bank prześle na odpowiedni adres międzynarodowy dokumenty zawierające urządzenia zabezpieczające (token), kod PIN oraz książeczkę czekową (jeśli została wystawiona). W przypadku przesłania listów do nas klient otrzyma powiadomienie ze stosowną informacją. My możemy wysłać list kurierem (opłatę za przesyłkę kurierską ponosi klient) na adres wskazany przez klienta.
 8. Po otrzymaniu karty debetowej oraz tokenu wymagana może być aktywacja konta. W celu aktywacji konta klient może skontaktować się bezpośrednio z bankiem.

VI – Czas realizacji

Po otrzymaniu wszystkich podpisanych dokumentów wnioskowych i spotkaniu z klientem bank przetwarza wniosek w ciągu około 2 dni roboczych.

VII – Ważna informacja

 1. Niniejsza oferta opiera się na bieżącej polityce bankowej Stanów Zjednoczonych. Jeśli banki w Stanach Zjednoczonych zdecydują się zaostrzyć zasady otwierania rachunków bankowych, wymagane może być specjalne zatwierdzenie.
 2. Banki podejmą decyzję o otwarciu rachunku w oparciu o informacje na temat rodzaju oraz miejsca prowadzenia działalności spółki, narodowości oraz danych dyrektorów, udziałowców i osób upoważnionych do składania podpisów w imieniu spółki. Banki mogą zatwierdzić lub odrzucić wniosek o otwarcie rachunku według własnego uznania, dlatego NIE ma gwarancji, że rachunek zostanie otwarty.
 3. Przesyłki z państwowych instytucji administracyjnych mogą być wysyłane wyłącznie na adres pocztowy podany w pakiecie rejestracyjnym. Jeśli po otwarciu firmowego rachunku bankowego klienci zechcą otrzymywać przesyłki nadane przez instytucje niebędące państwowymi instytucjami administracyjnymi (na przykład wyciągi z konta) na adres w Stanach Zjednoczonych, możemy zaoferować dodatkową usługę udostępnienia adresu pocztowego.

Może cię zainteresować: